– Προβλέπει την αναγκαία και ενδεδειγμένη περιβαλλοντικά, αναβάθμιση της ευρύτερης περιοχής του Κάμπινγκ.

– Καλώς εχόντων των πραγμάτων, το έργο θα είναι έτοιμο το καλοκαίρι του 2017.

Κατεδαφίσεις κτισμάτων, αναπλάσεις χώρων, ανακαινίσεις υφιστάμενων υποδομών, και κατασκευή αθλητικών εγκαταστάσεων, με φιλοπεριβαλλοντικό χαρακτήρα και με γνώμονα την οικοτουριστική ανάπτυξη της περιοχής, προβλέπει η μελέτη αναβάθμισης του τμήματος της παραλίας Φαναρίου Κομοτηνής το οποίο ανήκει στη δικαιοδοσία της Εταιρείας Τουριστικών Ακινήτων Δημοσίου (ΕΤΑΔ), και το οποίο παραμένει αναξιοποίητο.

Πρόκειται για την τοποθεσία που περιλαμβάνει το κάμπινγκ και παράκτιες εκτάσεις εκατέρωθεν αυτού, η οποία και προστατεύεται από την ευρωπαϊκή νομοθεσία και συγκαταλέγεται στον εθνικό κατάλογο του δικτύου Natura.

Τη μελέτη, παρουσίασε στην Κομοτηνή ο προϊστάμενος του τμήματος μελετών και επίβλεψης έργων της Εταιρείας, αρχιτέκτονας, κ. Κώστας Πλουμάκης.

ΤΟ MASTER PLAN 

ΕΤΑΔ ΦΑΝΑΡΙ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΡΚΟΟ σχεδιασμός αναβάθμισης της περιοχής προβλέπει κατεδαφίσεις κτισμάτων και αναπλάσεις, νέες αθλητικές και λοιπές εγκαταστάσεις, χωρίς πάντως να επηρεάζεται ο κυρίως παραθεριστικός χώρος του κάμπινγκ, αφού το καθεστώς διαχείρισης και εκμετάλλευσής του παραμένει άγνωστο ακόμα και για την ΕΤΑΔ.

Πρόκειται για έργο διακριτικής παρέμβασης και ήπιου χαρακτήρα, που θα εκπληρώσει πολλαπλούς σκοπούς:

– Την ανακαίνιση και αποκατάσταση των υφιστάμενων μονάδων εξυπηρέτησης λουομένων και τη συμπλήρωσή τους με νέες.

– Την αποκατάσταση του φυσικού περιβάλλοντος και την εναρμόνισή του με το καθεστώς προστασίας της περιοχής.

-Τη δημιουργία πάρκου περιβαλλοντικής ενημέρωσης και δραστηριοτήτων εναλλακτικών μορφών τουρισμού.

ΕΤΑΔ ΦΑΝΑΡΙ ΚΕΝΤΡΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣΚΕΝΤΡΟ ΥΠΟΔΟΧΗΣ – ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ

Θα είναι το μοναδικό νέο κτίριο που θα ανεγερθεί· ένα μονόροφο κτίσμα βιοκλιματικής αρχιτεκτονικής, που θα περιλαμβάνει:

– Γραφείο υποδοχής και πληροφοριών για την περιοχή, την ιστορία της, τα πολιτιστικά της χαρακτηριστικά, του περιβάλλοντος, της χλωρίδας και της πανίδας.

– Εκθεσιακό χώρο / αίθουσα πολλαπλών χρήσεων.

– Αναψυκτήριο.

– Υπαίθριους χώρους αναψυχής.

– Παρατηρητήριο. 

– Χώρους υγιεινής.

ΕΤΑΔ ΦΑΝΑΡΙ ΚΕΝΤΡΟ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΛΟΥΟΜΕΝΩΝ 1ΚΕΝΤΟ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΛΟΥΟΜΕΝΩΝ

Πρόκειται για το κτιριακό συγκρότημα που βρίσκεται δυτικά του κάμπινγκ, και το οποίο θα στεγάσει:

– Χώρο υποδοχής.

– Γραφείο

– Ιατρείο.

– Κατάστημα.

Snack-bar,

Εστιατόριο.

– Χώρο φύλαξης αποσκευών.

– Δύο χώρους πολλαπλών χρήσεων.

– Δύο χώρους αποδυτηρίων.

– Χώρους υγιεινής.

ΧΩΡΟΣ ΥΠΑΙΘΡΙΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ

Επίσης θα ανακαινιστούν οι σημερινές αθλητικές εγκαταστάσεις του κάμπινγκ όπου συγκλίνουν δίκτυα υποδομών, μονοπατιών και ποδηλατοδρόμων, και θα κατασκευαστούν αναψυκτήριο, αποδυτήρια, ντους, χώροι υγιεινής για ΑμεΑ.

ΕΤΑΔ ΦΑΝΑΡΙ ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΕΙΣΚΑΤΕΔΑΦΙΣΕΙΣ

Στο τμήμα της ακτής ανατολικά του κάμπινγκ και μέχρι τον δίαυλο, υφίστανται πέντε θέσεις ιδιωτικής επιχειρηματικότητας. Η διαδικασία της κατεδάφισης αφορά τα αναψυκτήρια Del Mar και Κοχύλι, καθώς για τις υπόλοιπες θέσεις, στο πλαίσιο του Ν. 4178/2013, έγιναν το 2015 τακτοποιήσεις των μη αδειοδοτημένων κτισμάτων και κατασκευών, ώστε να μπορούν νόμιμα να διατηρηθούν και να αξιοποιηθούν, μετά από εκτέλεση εργασιών επισκευής, οι οποίες αποβλέπουν στην υγιεινή, και στην αισθητική βελτίωση και αποκατάσταση.

ΧΡΟΝΙΚΟ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ – ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ

Η μελέτη του έργου ανατέθηκε το 2012 από την ΕΤΑΔ κατόπιν δημόσιου πανελλήνιου διαγωνισμού σε ομάδα ελληνικών γραφείων μελετών, αποτελούμενων από αρχιτέκτονες, πολιτικούς μηχανικούς, ηλεκτρολόγους – μηχανολόγους μηχανικούς, γεωπόνους – φυτοτέχνες, και περιβαλλοντολόγους. Το 2014 από τη Διεύθυνση Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού ΑΜ – Θ εγκρίθηκαν οι περιβαλλοντικοί όροι του έργου. Το 2015 εκδόθηκαν από την αρμόδια Υπηρεσία Δόμησης Κομοτηνής όλες οι απαραίτητες άδειες, και η μελέτη ολοκληρώθηκε μόλις προ ημερών. Το έργο αναμένεται να προκηρυχθεί αρχές του 2016, και συνυπολογιζομένων των διαδικασιών και του χρονοδιαγράμματος υλοποίησης του φυσικού αντικειμένου που κυμαίνεται μεταξύ εννέα και δώδεκα μηνών, εκτιμάται πως θα έχει περατωθεί και δοθεί προς χρήση, το καλοκαίρι του 2017.

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ – ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ

Όσον αφορά τη διαχείριση των νέων εγκαταστάσεων, είτε θα εφαρμοστεί η πολιτική της ΕΤΑΔ που είναι οι μισθώσεις σε ιδιώτες, είτε ενδεχομένως να διατηρήσει η Εταιρεία τη διαχείριση μέρους εξ αυτών.