α_1

– Ο νέος Πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου ΑΜ-Θ, Κώστας Αντωνιάδης.

Άνθρωπος της αυτοδιοίκησης ο εκ Καβάλας νέος Πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου, κ. Κώστας Αντωνιάδης, έχει στο παρελθόν διατελέσει αντινομάρχης Καβάλας (2005-2006), καθώς και πρόεδρος νομαρχιακού συμβουλίου Καβάλας (2006-2008).

Με εφόδιο την πείρα του, και με βασική αρχή τη σύνθεση των απόψεων, θέτει ως στόχο την παραγωγή πολιτικών για όφελος όλων των πολιτών.