Ο Ύπατος Πρόεδρος των ΑΧΕΠΑΝΣ κ. Αντώνης Κουζούνης, με τον κ. Στάθη Κεφαλίδη, στο Μέγαρο Μουσικής Κομοτηνής
Ο Ύπατος Πρόεδρος των ΑΧΕΠΑΝΣ κ. Αντώνης Κουζούνης,
με τον κ. Στάθη Κεφαλίδη, στο Μέγαρο Μουσικής Κομοτηνής

Αναγνώριση του έργου τόσο του ίδιου του Προέδρου του τμήματος ΑΗΕPA “Ορφέας” Στάθη Κεφαλίδη όσο και της προσφοράς του τμήματος, αναδεικνύει η εκλογή του κ. Κεφαλίδη στην θέση του Αντιπροέδρου της περιφέρειας Ελλάδας, με αρμοδιότητα την εκπαίδευση, ύστερα από διαδικασίες που διεξήχθησαν στην Αθήνα.

Η ΑΧΕΠΑ είναι μακράν η μεγαλύτερη ελληνο-αμερικανική οργάνωση με αποστολή την προώθηση των ιδεωδών της Ελληνικής παιδείας, της φιλανθρωπίας και της πολιτικής υπευθυνότητας.

Η θέση της Αντιπροεδρίας, δίνει τη δυνατότητα προώθησης τοπικών ζητημάτων διαμέσου του Διοικητικού Συμβουλίου της Ελλάδας  και προς το Κεντρικό Συμβούλιο των ΗΠΑ , όπως ανέφερε ο κ. Κεφαλίδης.

Ο ίδιος επισήμανε ότι το τμήμα συνιστά γέφυρα συνεργασίας με τους Έλληνες της ομογένειας στην Αμερική, τονίζοντας την σημασία αυτής της σχέσης, για την περιοχή και τους ανθρώπους της. Μιλώντας για τη φιλοσοφία και τους στόχους της οργάνωσης σημείωσε μεταξύ άλλων την κοινωνική συμμετοχή, ως μοχλό ανάπτυξης των κοινωνιών και δημιουργίας προϋποθέσεων “για κάτι διαφορετικό”, μια νέα προοπτική ευνοϊκή για τον τόπο και τους ανθρώπους, “με αγάπη για τη δημοκρατία και την ελευθερία”.

Σημειώνεται τέλος ότι στις 8-9 Μαϊου του 2015 πρόκειται να πραγματοποιηθεί στο Μέγαρο Μουσικής Κομοτηνής, το συνέδριο της AHEPA παρουσία του Ύπατου Συμβουλίου της οργάνωσης.