Με πρωτοβουλία της τομεάρχη Οικονομικών του ΣΥΡΙΖΑ-Π.Σ. Έφης Αχτσιόγλου κατατέθηκε σήμερα Τροπολογία στη Βουλή για μηδενική φορολόγηση των αναδρομικών 11μήνου που καταβλήθηκαν περικομμένα από την κυβέρνηση στους συνταξιούχους το 2020 για τις μειώσεις συντάξεων του 2012 που κρίθηκαν αντισυνταγματικές.

Η Τροπολογία ανταποκρίνεται στο σχετικό δίκαιο αίτημα που έχουν υποβάλλει στον ΣΥΡΙΖΑ-Π.Σ. το Ενιαίο Δίκτυο Συνταξιούχων και 20 σύλλογοι συνταξιούχων της χώρας.

Στην αιτιολογική έκθεση της Τροπολογίας επισημαίνεται:

Με τους νόμους 4093/2012 και 4051/2012 επιβλήθηκαν περικοπές στις κύριες και επικουρικές συντάξεις και στα επιδόματα αδείας και εορτών Χριστουγέννων και Πάσχα των συνταξιούχων ιδιωτικού και δημοσίου τομέα.

Το Συμβούλιο της Επικρατείας με τις υπ’ αριθμ. 1439-1443/2020 αποφάσεις της Ολομέλειας έκρινε αντισυνταγματικές τις περικοπές αυτές, και οι συνταξιούχοι εδικαιούντο να λάβουν αναδρομικά ποσά για το 11μηνο από τον Ιούνιο του 2015 έως και τον Μάιο του 2016, όταν και ψηφίστηκε ο νόμος 4387/2016 που θεράπευσε τη συγκεκριμένη αντισυνταγματικότητα.

Ωστόσο η κυβέρνηση αποφάσισε, νομοθέτησε τον Οκτώβριο του 2020, και στη συνέχεια κατέβαλε, αναδρομικά 11μήνου μόνο για τις περικοπές που έγιναν το 2012 στις κύριες συντάξεις, ενώ δεν κατέβαλε – ως όφειλε με βάση την κρίση του ΣτΕ – αναδρομικά για τις περικοπές στις επικουρικές συντάξεις και στα επιδόματα αδείας και εορτών Χριστουγέννων και Πάσχα.

Τα περικομμένα αναδρομικά μειώνονται περαιτέρω από την επιβαλλόμενη φορολόγησή τους.

Με βάση τα παραπάνω δεδομένα, η παρούσα Τροπολογία προβλέπει τη μηδενική φορολόγηση των συγκεκριμένων αναδρομικών που έλαβαν οι συνταξιούχοι, ως ένα – μερικό μόνο – αντιστάθμισμα για την περικοπή τους από την κυβέρνηση.

Επιπροσθέτως, σε συνθήκες σαρωτικής ακρίβειας, με πολύ μεγάλες ανατιμήσεις σε βασικά αγαθά και προϊόντα (φυσικό αέριο, πετρέλαιο θέρμανσης, καύσιμα, ρεύμα, τρόφιμα), η απαλλαγή των συνταξιούχων από τη φορολόγηση των εν λόγω αναδρομικών είναι μία ελάφρυνση που έχουν απόλυτη ανάγκη οι ίδιοι και οι οικογένειές τους”.

Η Τροπολογία

“Θέμα: Μηδενική φορολόγηση αναδρομικών συνταξιούχων.

Στην παράγραφο 4 του άρθρου 60 του ν. 4172/13, μετά το τρίτο εδάφιο, προστίθενται τα ακόλουθα εδάφια ως εξής:

Ειδικά για τα αναδρομικά ποσά που καταβλήθηκαν σε συνταξιούχους δυνάμει των άρθρων 33 και 34 του ν.4734/2020 (Α’ 319), ο φορολογικός συντελεστής μηδενίζεται. Η φορολογική υποχρέωση των ανωτέρω δικαιούχων εξαντλείται για τα εισοδήματα αυτά, συμπεριλαμβανομένης και της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης του άρθρου 43Α. Φόρος επί των αναδρομικών που έχει ήδη καταβληθεί, επιστρέφεται”.