Κατατέθηκε σήμερα τροπολογία από βουλευτές του Κινήματος Αλλαγής στο σχέδιο νόμου του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων “Αναβάθμιση του Σχολείου και άλλες διατάξεις”, με την οποία ζητείται “στην παράγραφο 1 του άρθρου μόνου της ΥΑ Φ.152.11/Β3/790/28.2.1996 (Β΄ 129) του Υπουργού Παιδείας, το ποσοστό «0,5%» να αντικατασταθεί με το ποσοστό «1%».

Σε δήλωσή του ο βουλευτής Ροδόπης Ιλχάν Αχμέτ που μαζί με τον πρώην πρωθυπουργό Γιώργο Παπανδρέου και άλλους βουλευτές συνυπογράφει την τροπολογία τονίζει μεταξύ άλλων:

“Σήμερα το Κίνημα Αλλαγής κατέθεσε τροπολογία στην Βουλή σε νομοσχέδιο του Υπουργείου Παιδείας για τον διπλασιασμό της ποσόστωσης για την εισαγωγή των μαθητών της Μειονότητας της Θράκης στα ελληνικά ανώτατα και ανώτερα εκπαιδευτικά ιδρύματα. Από 0,5 σε 1% επί του όλου αριθμού των εισακτέων κατ’ έτος, ως υπεραρίθμων πάντα και χωρίς να στερείται η θέση από κανέναν άλλον υποψήφιο που παίρνει μέρος στις εξετάσεις. Πρόκειται για θετική διάκριση που εισήχθη για πρώτη φορά το 1996 από τον Γιώργο Παπανδρέου και την κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ. Σήμερα, ερχόμαστε και πάλι ως Δημοκρατική Παράταξη να επενδύσουμε στο εκπαιδευτικό μέλλον της Μειονότητας, δίνοντας βάρος στη δυνατότητα πρόσβασης των παιδιών μας στα ελληνικά πανεπιστήμια. Αισθανόμαστε περήφανοι για τις πρωτοβουλίες αυτές που σπάζουν το κέλυφος του κοινωνικού αποκλεισμού και επενδύουν σε ένα μέλλον ίσων ευκαιριών για όλους τους συμπολίτες μας”.

Η αιτιολογική έκθεση

Με το άρθρο 2 παρ. 1 του νόμου 2341/1995 (Α΄ 208) (ΦΕΚ Α’ 208, 1995) προβλέφθηκε  η δυνατότητα «να ορίζεται χωριστό ποσοστό θέσεων για την εισαγωγή σε ΑΕΙ και ΤΕΙ αποφοίτων λυκείων που προέρχονται από τη μουσουλμανική μειονότητα της Θράκης». Εν συνεχεία, με την ΥΑ Φ.152.11/Β3/790/28.2.1996 (Β΄ 129) του Υπουργού Παιδείας, το ποσοστό εισαγωγής των υποψηφίων φοιτητών από τη μειονότητα καθορίσθηκε σε 0,5% επιπλέον του αριθμού των εισακτέων κάθε σχολής ή τμήματος. Το μέτρο «της ποσόστωσης», όπως είναι ευρύτερα γνωστό, υιοθετεί μια λογική «θετικής διάκρισης» επιχειρώντας να αμβλύνει τον  εκπαιδευτικό αποκλεισμό. Η λειτουργία αυτού του μέτρου υπήρξε καταλυτική: Το 1996, πρώτο έτος εφαρμογής του μέτρου, ενενήντα οκτώ (98) υποψήφιοι κατάφεραν να εισαχθούν σε σχολές της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Σήμερα ο αριθμός των εισαγόμενων στα ΑΕΙ  έχει πενταπλασιασθεί. Η ρεαλιστική πλέον προοπτική πρόσβασης στην ελληνική τριτοβάθμια εκπαίδευση συνέβαλε καθοριστικά στη διεύρυνση της φοίτησης των παιδιών της μειονότητας στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, αλλά και σε μια ευρύτερη μεταβολή της στάσης της μειονότητας απέναντι στην εκπαίδευση συνολικά. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο και με δεδομένες τις πολλαπλές ευεργετικές συνέπειες από τη μέχρι σήμερα εφαρμογή του μέτρου, προτείνεται η αύξηση του ποσοστού των εισακτέων σε 1% επιδιώκεται η περαιτέρω υποστήριξη της προοπτικής της μουσουλμανικής μειονοτικής νεολαίας για την πραγματοποίηση σπουδών στην ελληνική ανώτατη εκπαίδευση.

Η τροπολογία-προσθήκη

Στο σχέδιο νόμου προστίθεται νέο άρθρο, ως εξής: «Άρθρο …. Στην παράγραφο 1 του άρθρου μόνου της ΥΑ Φ.152.11/Β3/790/28.2.1996 (Β΄ 129) του Υπουργού Παιδείας, το ποσοστό «0,5%» αντικαθίσταται με το ποσοστό «1%».

Οι προτείνοντες βουλευτές

Χαρά Κεφαλίδου

Γεώργιος Παπανδρέου

Χάρης Καστανίδης

Δημήτρης Κωνσταντόπουλος

Δημήτρης Μπιάγκης

Ιλχάν Αχμέτ

Μπουρχάν Μπαράν

Βασίλειος Κεγκέρογλου