Μέχρι και την Τετάρτη 8 Ιουλίου, και ώρα 23:59, παρατείνεται η προθεσμία υποβολής ηλεκτρονικών αιτήσεων για εγγραφές και επανεγγραφές βρεφών και νηπίων στους Βρεφονηπιακούς Σταθμούς του ΟΑΕΔ για τη σχολική χρονιά 2020-2021.

Οι ΒΝΣ του ΟΑΕΔ λειτουργούν από 1 Σεπτεμβρίου έως και 31 Ιουλίου, από τις 06:45 έως τις 16:00, από Δευτέρα έως και Παρασκευή, και φιλοξενούν βρέφη και νήπια από 8 μηνών (την 1η Σεπτεμβρίου 2020) έως 4 ετών.
Εφαρμόζεται ημερήσιο πρόγραμμα δημιουργικής απασχόλησης που εξασφαλίζει την αρμονική ψυχοσωματική και εκπαιδευτική ανάπτυξη των παιδιών.
Τα κριτήρια επιλογής είναι οικονομικά (με προτεραιότητα τα παιδιά με γονείς χαμηλού εισοδήματος), και κοινωνικά (παιδιά πολύτεκνων, ορφανά, παιδιά μονογονεϊκών οικογενειών, παιδιά αναπήρων, κ.λπ.).
Η δυναμικότητα των ΒΝΣ του ΟΑΕΔ καλύπτει τις ανάγκες φιλοξενίας 2.000 περίπου βρεφών και νηπίων.
Η υποβολή των αιτήσεων γίνεται αποκλειστικά ηλεκτρονικά, μέσω του gov.gr, με τους κωδικούς πρόσβασης TAXISnet, στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://www.gov.gr/ipiresies/ekpaideuse/eggraphe-se-brephiko-kai-paidiko-stathmo/eggraphe-se-brephonepiako-stathmo-tou-organismou-apaskholeses-ergatikou-dunamikou-oaed (Αρχική σελίδα → Εκπαίδευση → Εγγραφή σε βρεφικό και παιδικό σταθμό → Εγγραφή σε βρεφονηπιακό σταθμό του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ).
Δικαιούχοι είναι εργαζόμενοι και άνεργοι οι οποίοι το έτος 2019:
  • είχαν 50 ημέρες εργασίας στην ασφάλιση του e-ΕΦΚΑ (με κρατήσεις υπέρ ΟΕΕ), ή
  • έλαβαν από τον ΟΑΕΔ 50 ημέρες ειδικής παροχής προστασίας μητρότητας, ή
  • έλαβαν επιδότηση ανεργίας τουλάχιστον 50 ημερών, ή
  • συγκεντρώνουν τουλάχιστον 50 ημέρες αθροιστικά από τα παραπάνω (ημέρες εργασίας, ειδικής παροχής προστασίας μητρότητας και επιδότησης ανεργίας).
Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκεφθούν την ηλεκτρονική διεύθυνση http://www.oaed.gr/brephonepiakoi-stathmoi