Με έναν νέο παιδικό αποταμιευτικό λογαριασμό, τον “yellowkid”, η Τράπεζα Πειραιώς προσφέρει μια σύγχρονη λύση συστηματικής αποταμίευσης για όσους επιθυμούν να συγκεντρώσουν κεφάλαια για την κάλυψη των αναγκών και την πραγματοποίηση κάθε ευχής των παιδιών τους.

Ο λογαριασμός προσφέρει ελκυστικό επιτόκιο και επιβραβεύει κάθε χρόνο με “yellows” τον γονέα που αποταμιεύει με συνέπεια.

Επιπλέον καλωσορίζει το παιδί στον κόσμο της αποταμίευσης με τα πιο “yellow” δώρα!

Οι στόχοι αποταμίευσης, ειδικά οι μεγαλύτεροι, επιτυγχάνονται ευκολότερα με τις τακτικές καταβολές. Ως εκ τούτου η τακτική τροφοδότηση του “yellowkid”  γίνεται μέσω πάγιας εντολής μεταφοράς ποσού, με ελάχιστο τα 20€/μήνα. Ο λογαριασμός παρέχει απόλυτη ευελιξία στον τρόπο αποταμίευσης, καθώς εκτός από την πάγια εντολή, επιτρέπεται ανά πάσα στιγμή η κατάθεση επιπλέον ποσών που προορίζονται για το παιδί, ενισχύοντας έτσι την αποταμιευτική προσπάθεια. Και φυσικά ο γονιός έχει ανά πάσα στιγμή πρόσβαση στα χρήματα του λογαριασμού.