Τον Ιούνιο του 2024 αναμένεται να ολοκληρωθεί και να παραδοθεί το έργο της κατασκευής του νέου Νοσοκομείου Κομοτηνής. Αυτό αναφέρεται στην 4η Τακτική Τριμηνιαία Ενημέρωση Προόδου Εργασιών, που δημοσίευσε το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος.

Υπενθυμίζεται ότι η χρηματοδότηση του έργου εντάχθηκε στην «Πρωτοβουλία για την Υγεία», ένα πρόγραμμα σημαντικών δωρεών του ΙΣΝ στον τομέα της Υγείας, με προϋπολογισμό που προσεγγίζει πλέον τα 300 εκατομμύρια ευρώ. Συγκεκριμένα, η «Πρωτοβουλία για την Υγεία» περιλαμβάνει την κατασκευή του νέου Γενικού Νοσοκομείου Κομοτηνής, καθώς και Πανεπιστημιακού Παιδιατρικού Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης, τα οποία θα φέρουν το όνομα του ΙΣΝ, τη στήριξη του νοσηλευτικού τομέα, την ενίσχυση της δυναμικότητας των αεροδιακομιδών του ΕΚΑΒ, την προμήθεια εξειδικευμένου εξοπλισμού σε δημόσια νοσοκομεία της χώρας, καθώς και εκπαιδευτικά προγράμματα.

Σύμφωνα με τη φιλοσοφία του ΙΣΝ, που διαπνέεται από διαφάνεια σε όλες τις δράσεις του, ιδίως όταν αυτές αφορούν συνεργασία με τον ευρύτερο δημόσιο τομέα, κάθε τρίμηνο δημοσιεύεται ανακοίνωση που περιλαμβάνει τα κύρια σημεία προόδου ή καθυστερήσεων σε κάθε σκέλος της δωρεάς.

Με την τελευταία ανακοίνωση, που συμπίπτει με τη συμπλήρωση ενός έτους από την υπογραφή Μνημονίου Συνεργασίας μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου και του ΙΣΝ, γίνεται γνωστό ότι το έργο του νέου Νοσοκομείου Κομοτηνής βρίσκεται στη φάση της προμελέτης, ενώ τον Ιούνιο θα ξεκινήσει η εκπόνηση της οριστικής μελέτης. Αναλυτικότερα, σημειώνεται ότι: «Σε συνέχεια της οριστικοποίησης και έγκρισης του κλινικού και κτιριολογικού προγράμματος του Γενικού Νοσοκομείου Κομοτηνής από το Υπουργείο Υγείας, καθώς επίσης και της δρομολόγησης των μελετών των συμπληρωματικών έργων υποδομών, το έργο πλέον βρίσκεται στη φάση προμελέτης, η οποία, σύμφωνα με το προβλεπόμενο χρονοδιάγραμμα, ορίζεται σε τέσσερις (4) μήνες και αναμένεται να ολοκληρωθεί τον Ιούνιο του τρέχοντος έτους. Με την ολοκλήρωση της προμελέτης θα ακολουθήσει η οριστική μελέτη, η οποία εκτιμάται ότι θα διαρκέσει έξι (6) μήνες. Σύμφωνα με τον υφιστάμενο προγραμματισμό το έργο κατασκευής του Γενικού Νοσοκομείου Κομοτηνής ΙΣΝ προβλέπεται να ολοκληρωθεί και να παραδοθεί τον Ιούνιο του 2024».