Σε μια ακόμη ενέργεια κοινωνικής προσφοράς προχώρησε η Διαχειριστική Επιτροπή Μουσουλμανικής Περιουσίας (ΔΕΜΠ) Κομοτηνής, καλύπτοντας τη δαπάνη του ελαιοχρωματισμού των διαδρόμων και της εσωτερικής σκάλας του Σχολείου Δεύτερης Ευκαιρίας (ΣΔΕ) της πόλης.

Με ανακοίνωσή του το ΣΔΕ Κομοτηνής ευχαριστεί τη ΔΕΜΠ “και ιδιαίτερα τον πρόεδρό της κ. Σελήμ Ισά, για την προσφορά προς το σχολείο”, ενώ ο διευθυντής του σχολείου Ηλίας Βλάχος, αναφέρει: “Το ΣΔΕ Κομοτηνής μέσα σε δύο χρόνια έχει αλλάξει τελείως εικόνα. Με τη βοήθεια όλων συνεχίζουμε”.

0898ba2d 0 img 85b0f035fc3e8ffd47b07b71c560e911 v 18c6d185 0 img cd844fcc34668b0627980a27dc057201 v 60d1df44 img 7782ade8e5d0cba2ba55006c9948c445 v