Σε μια ακόμη ενέργεια κοινωνικής προσφοράς προχώρησε η Διαχειριστική Επιτροπή Μουσουλμανικής Περιουσίας (ΔΕΜΠ) Κομοτηνής, καλύπτοντας τη δαπάνη του ελαιοχρωματισμού των διαδρόμων και της εσωτερικής σκάλας του Σχολείου Δεύτερης Ευκαιρίας (ΣΔΕ) της πόλης.

Με ανακοίνωσή του το ΣΔΕ Κομοτηνής ευχαριστεί τη ΔΕΜΠ “και ιδιαίτερα τον πρόεδρό της κ. Σελήμ Ισά, για την προσφορά προς το σχολείο”, ενώ ο διευθυντής του σχολείου Ηλίας Βλάχος, αναφέρει: “Το ΣΔΕ Κομοτηνής μέσα σε δύο χρόνια έχει αλλάξει τελείως εικόνα. Με τη βοήθεια όλων συνεχίζουμε”.