Το…«βιολί» του ο Πολιτειάδης: Πλεονασματικός ο ισολογισμός και του 2016

Το οικονομικό νοικοκύρεμα του Δήμου Κομοτηνής υπό τον Αντιδήμαρχο Οικονομικών Δημήτρη Πολιτειάδη, συνεχίζεται με επιτυχία.
DSC00778
  • Πλεονασματικός ο ισολογισμός και του 2016, για τον Δήμο Κομοτηνής, κατά 566.917 €.
  • Τα συνολικά ταμειακά διαθέσιμα ανέρχονται σε 8.222.050 ευρώ.
  • Πρόκειται για τον τέταρτο συνεχόμενο πλεονασματικό ισολογισμό του Δήμου.
  • Το οικονομικό νοικοκύρεμα υπό τον Αντιδήμαρχο Οικονομικών Δημήτρη Πολιτειάδη συνεχίζεται με επιτυχία.

Ένας από τους λίγους Δήμους της χώρας με οικονομική ευρωστία και μάλιστα τέτοιου βαθμού, συνεχίζει να είναι ο Δήμος Κομοτηνής. Με ταμειακά διαθέσιμα που ξεπερνούν τα οκτώ εκατομμύρια ευρώ, με τους προμηθευτές του να πληρώνονται αμέσως, καλύπτοντας τα έξοδά του από τα έσοδα, και χωρίς να επιβαρύνει τους δημότες του, κατέγραψε θετικό ισολογισμό για τέταρτη συνεχόμενη χρονιά (θυμηθείτε τους προηγούμενους τρεις θετικούς ισολογισμούς, εδώ, εδώ και εδώ).

Το...«βιολί» του ο Πολιτειάδης: Πλεονασματικός ο ισολογισμός και του 2016Ο…μαέστρος που οικονομικού νοικοκυρέματος του Δήμου, δεν είναι άλλος από τον Αντιδήμαρχο Οικονομικών Δημήτρη Πολιτειάδη, ο οποίος παρουσιάζοντας και αναλύοντας τον θετικό ισολογισμό (και) του 2018 στην τελευταία συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου, ανέφερε:

Το...«βιολί» του ο Πολιτειάδης: Πλεονασματικός ο ισολογισμός και του 2016“Καταθέτουμε προς έγκριση στο Δημοτικό Συμβούλιο, τον ισολογισμό του Δήμου Κομοτηνής για το έτος 2018. Ο ισολογισμός είναι η κύρια οικονομική κατάσταση που απεικονίζει σε μια δεδομένη στιγμή, με αριθμούς, την κατάσταση μιας μονάδας, μιας και αναφέρεται σε πραγματικά στοιχεία, σε αντίθεση με τον προϋπολογισμό όπου γίνεται πρόβλεψη μεγεθών. Αποτελείται από δύο ισοσκελισμένες στήλες, το ενεργητικό και το παθητικό. Το παθητικό απεικονίζει τις πηγές προέλευσης των κεφαλαίων που διαχειρίζεται μια μονάδα, και το ενεργητικό, τον τρόπο με τον οποίο τα κεφάλαια αυτά έχουν επενδυθεί. Σε κάθε ισολογισμό υπάρχει και o πίνακας με τα αποτελέσματα χρήσης. Η κατάσταση των αποτελεσμάτων χρήσης καταλήγει στο τελικό αποτέλεσμα, που προκύπτει από τη λειτουργία της μονάδας, το οποίο και διαμορφώνεται από τη σχέση εσόδων–εξόδων. Για τέταρτη συνεχή χρονιά, και μετά από πολλά χρόνια, ο Δήμος Κομοτηνής παρουσιάζει ισολογισμό με θετικό αποτέλεσμα. Και δεν είναι μόνο το θετικό αποτέλεσμα. Όλα τα μεγέθη παρουσιάζουν σημαντική βελτίωση, και είναι από τα καλύτερα της τελευταίας εικοσαετίας, αποτέλεσμα βέβαια της προσπάθειας που έγινε να συμμαζέψουμε τα οικονομικά του Δήμου. Συγκρίνοντας τα βασικά μεγέθη των ισολογισμών του 2017 και του 2018, παρατηρούμε τις παρακάτω μεταβολές.

Το...«βιολί» του ο Πολιτειάδης: Πλεονασματικός ο ισολογισμός και του 2016ΣΤΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ:
Αύξηση κατά 0,59% παρουσιάζει η αξία των ακινήτων. Για τις απαιτήσεις που έχουν συσσωρευτεί από τα προηγούμενα χρόνια, δημιουργήσαμε επιπλέον προβλέψεις, κι έτσι το τελικό αποτέλεσμα είναι μειωμένο κατά 8,7%. Κύρια αιτία, η οικονομική κρίση και η έλλειψη ρευστότητας που παρατηρείται στις επιχειρήσεις και στα νοικοκυριά παρά τα μέτρα που έχουμε λάβει για τον περιορισμό τους, όπως ρυθμίσεις οφειλών, μέτρα είσπραξης, κ.ά. Μείωση κατά 5,9% παρουσιάζουν τα ταμειακά μας διαθέσιμα, μιας και όπως είχαμε προγραμματίσει μετά την επίτευξη της οικονομικής ευρωστίας του Δήμου, έχουμε ξεκινήσει τη διαδικασία μέσω των προϋπολογισμών να μετακυλήσουν και να επενδυθούν σε έργα, υπηρεσίες και παροχές προς όφελος της τοπικής κοινωνίας.
ΣΤΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟ:
Σταθερή μείωση παρουσιάζουν οι υποχρεώσεις μας από τραπεζικό δανεισμό. Έτσι, σε σχέση με το 2017 παρουσιάζουν μείωση 23% μιας και οι οφειλές μας πληρώνονται κανονικά και ως εκ τούτου όλα μας τα δάνεια είναι ενήμερα. Τα δανειακά μας υπόλοιπα προέρχονται από χρηματοδοτήσεις τους έτους 2009 και από τότε και μέχρι σήμερα δεν έχουμε προχωρήσει στη σύναψη νέων δανείων. Στις 31-12-2018 τέσσερα δάνεια εξοφλήθηκαν ολοσχερώς, με αποτέλεσμα να προκύψει πρόσθετη ρευστότητα 309.500 € ανά έτος και να υπάρχει μόνο ένα δάνειο με υπόλοιπο 945.764 €, αρχικού ποσού 3.000.000 €, που λήγει στις 26-3-2024. Τέλος, μείωση της τάξεως του 48,6% παρουσιάζουν οι οφειλές μας σε τρίτους, μιας και οποιαδήποτε δαπάνη που αναλαμβάνει ο Δήμος πληρώνεται αμέσως. Εδώ θα πρέπει να σημειωθεί ότι πάντα στις 31/12 το ποσό αυτό παρουσιάζεται αυξημένο σε σχέση με τους υπόλοιπους μήνες, μιας και κάποια τιμολόγια πρέπει υποχρεωτικά να εκδοθούν μέσα στο έτος που λήγει, προσκομίζονται τις τελευταίες ημέρες και η πληρωμή τους γίνεται τις πρώτες ημέρες του επόμενου έτους.
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ:
Από τα στοιχεία του πίνακα των αποτελεσμάτων χρήσης, το σπουδαιότερο και σημαντικότερο στοιχείο είναι το θετικό αποτέλεσμα για τέταρτη συνεχή χρονιά, ποσού 566.917 €.
Έτσι, με αριθμούς και όχι με λόγια, αποδεικνύεται ότι ο Δήμος Κομοτηνής οικονομικά βρίσκεται σε πολύ καλό σημείο, βελτιώνει τα οικονομικά του, αυξάνει την ακίνητη περιουσία του, κατορθώνει να είναι συνεπής στις υποχρεώσεις του, πληρώνει χωρίς την παραμικρή καθυστέρηση δάνεια και προμηθευτές, και επιτυγχάνει πολύ καλές εκπτώσεις στους διαγωνισμούς. Το σπουδαιότερο όμως, καλύπτει τα έξοδα του από τα έσοδα, δεν παράγει ζημίες από τη λειτουργία του, δεν επιβαρύνει τους δημότες του, η δε πιστοληπτική του ικανότητα διατηρείται σε υψηλά επίπεδα αντανακλώντας τη θετική εικόνα των οικονομικών του.

Όλα τα παραπάνω είναι η απόδειξη του ότι στον Δήμο Κομοτηνής έγινε μια πολύ σοβαρή δουλειά που κανείς δεν μπορεί να αμφισβητήσει, και είμαι σίγουρος ότι η πορεία αυτή θα συνεχιστεί και τα επόμενα χρόνια γιατί πολύ απλά ο Δήμος Κομοτηνής έχει αλλάξει σελίδα.
Βέβαια όλα αυτά δεν θα μπορούσαν να γίνουν χωρίς τη συμμετοχή και την άριστη συνεργασία που υπάρχει με το προσωπικό του Δήμου, το οποίο και ευχαριστώ θερμά για τις φιλότιμες προσπάθειες που καταβάλει.
Αυτή είναι η δουλειά μας, και είμαστε υπερήφανοι που ο Δήμος Κομοτηνής είναι από τους λίγους Δήμους στην Ελλάδα που η λειτουργία του δεν ζημιώνει τους Δημότες του“.

Facebook
Twitter

Voucher 1000€ για 80.000 ανέργους

Επισκευές οικιακών συσκευών παντός τύπου «Πετρακόπουλος Γιώργος»
Το “METRO Cash & Carry” Κομοτηνής αναζητά οδηγούς διανομής

ΔΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ: ΟΧΙ ΣΚΟΥΠΙΔΙΑ ΣΤΗ ΦΥΣΗ ΚΑΙ ΣΤΙΣ ΠΑΡΑΛΙΕΣ

(VIDEO) Η ΔΕΥΑ Κομοτηνής προτατεύει το περιβάλλον και τη δημόσια υγεία

Voucher 1000€ για 80.000 ανέργους

Η SUNLIGHT ΖΗΤΑΕΙ ΝΑ ΠΡΟΣΛΑΒΕΙ

Κομοτηνή: Ό,τι θέλεις delivered by efood