“Ως Δ.Σ. της Πολιτιστικής Κίνησης Ν. Ροδόπης αλλά και ως πολίτες, θεωρούμε ότι οφείλουμε ευχαριστίες στους εργαζομένους και στους πολιτικά και διοικητικά υπεύθυνους της Δ.Κ.Ε.Π.Π.Α.Κ. για ό,τι θετικό γίνεται στην πόλη μας, σε μικρή ή μεγάλη κλίμακα. Γι’ αυτό και τους απευθύνουμε το παρόν Ευχαριστήριο.

Το Δ.Σ. της Πολιτιστικής Κίνησης Ν. Ροδόπης ε υ χ α ρ ι σ τ ε ί αναδρομικά και από καρδιάς το Δ.Σ. της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Πολιτισμού, Παιδείας, Αθλητισμού Κομοτηνής, για την ηθική και υλική συμπαράστασή του στις περισσότερες από τις εκδηλώσεις του Συλλόγου μας.

Ιδιαίτερα ε υ χ α ρ ι σ τ ε ί την Πρόεδρο της Δ.Κ.Ε.Π.Π.Α.Κ. κ. Νατάσα Λιβεριάδου, γιατί έχοντας με τον Σύλλογο δεσμούς άνω των 40 ετών – που χρονολογούνται από το 1977 οπότε και πρωτολειτούργησε ως Σύλλογος Νέων Επιστημόνων – πέρα από την ηθική και υλική συμπαράστασή της, συμμετέχει και στις εκδηλώσεις μας όχι μόνο ως φυσική αλλά και ως δρώσα συμμετοχική παρουσία”.