Συγκεκριμένα μέτρα και ορισμό υπευθύνων, που επιφορτίζονται με την εφαρμογή της αντικαπνιστικής νομοθεσίας σε κάθε υπηρεσία της έδρας της Περιφέρειας ΑΜ-Θ και της Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης, περιλαμβάνει το Σχέδιο Ελέγχου Καπνίσματος, που τίθεται σε ισχύ με απόφαση του Περιφερειάρχη Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, κ. Χρήστου Μέτιου.

Σύμφωνα με Σχέδιο Ελέγχου Καπνίσματος, το οποίο καταρτίστηκε κατ’ εφαρμογή της παρ. 5 του άρθρου 3 της ΚΥΑ Δ2β/Γ.Π.οικ.80727/2019, θα πρέπει άμεσα:

 • Να ενημερωθούν ενυπόγραφα όλοι οι υπάλληλοι για την εφαρμογή της αντικαπνιστικής νομοθεσίας.
 • Να αναρτηθεί σήμανση περί της απαγόρευσης του καπνίσματος ανά γραφείο  και στους διαδρόμους της κάθε υπηρεσίας.
 • Να αναρτηθεί σήμανση εξωτερικά της κάθε υπηρεσίας με στόχο την ενημέρωση των πολιτών που προσέρχονται στην υπηρεσία πριν την είσοδό τους.
 • Να απομακρυνθούν όλα τα σταχτοδοχεία.
 • Να αναρτηθεί σε εμφανές σημείο και ευδιάκριτα το τηλέφωνο αριθμού κλήσης καταγγελιών (1142).

Επιπλέον, ορίζονται ως υπεύθυνοι για την αποτροπή του καπνίσματος στους χώρους εργασίας όλους τους προϊσταμένους των Διευθύνσεων, ως κάτωθι:

Α/ΑΥΠΗΡΕΣΙΑΥΠΕΥΘΥΝΟΣ
1Γραφείο ΠεριφερειάρχηΠαράσχου Αναστάσιος
2Γραφείο Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. ΡοδόπηςΚαλύβα Παναγιώτα ‐ Ειδική  Σύμβουλος
3Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας ΠΑΜΘΚολάτσος Νικόλαος
4Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής Π.Ε ΡοδόπηςΧατζοπούλου Αικατέρινη
5Δ/νση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού ΠΑΜΘΧουρίδου Παρασκευή
6Δ/νση Ανάπτυξης ΠΕ ΡοδόπηςΔελίδης Παντελής
7Δ/νση Βιομηχανίας, Ενέργειας & Φυσικών Πόρων ΠΑΜΘΔελίδης Παντελή
8Δ/νση Διά Βίου Μάθησης, Απασχόλησης Εμπορίου
& Τουρισμού ΠΑΜΘ
Κοροβέση Αντωνία
9Δ/νση Διαφάνειας & Ηλ/κης Διακ/σης ΠΑΜΘΜπονόβας Παναγιώτης
10Δ/νση Διοίκησης ΠΑΜΘΤζιαμπάζη Ευαγγελία
11Δ/νση Δημόσιας ΥγείαςΓεωργίου Λουκάς
12Δ/νση Δημόσιας Υγείας & Κοιν. Μέριμνας ΠΕ ΡοδόπηςΣεβδυνίδου Μαρία
13Δ/νση Εξυπηρέτησης του Πολίτη ΠΑΜΘΜαρούση Δέσποινα
14Δ/νση Κοινωνικής Μέριμνας ΠΑΜΘΣεβδυνίδου Μαρία
15Δ/νση Κτηνιατρικής ΠΑΜΘΣαχπατζίδης Αχιλλεύς
16Δ/νση Μεταφορών & Επικοινωνιών ΠΕ ΡοδόπηςΛασκαρέλη Άννα
17Δ/νση Οικονομικού ΠΑΜΘΕξάρχου Τρύφων
18Δ/νση Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού ΠΑΜΘΚαραμανώλης Κων/νος
19Δ/νση Πολιτικής Γης ΠΑΜΘΣταμπόλογλου Ευάγγελος
20Δ/νση Τεχνικών Έργων ΠΑΜΘΠαράσχου Αναστάσιος
21Δ/νση Τεχνικών Έργων ΠΕ ΡοδόπηςΔερνεκτσής Κωνσταντίνος
22Αυτοτελής Διεύθυνση Πολιτικής ΠροστασίαςΧουβαρδάς Κωνσταντίνος
23Αυτοτελές Τμήμα ΠΑΜ ‐ ΠΣΕΑΔαδινίδου Σμαρώ

 

Στους παραπάνω οριζόμενους υπευθύνους προβλέπεται η επιβολή προστίμου ύψους 500 ευρώ, για παραβάσεις όπως:

 • Έλλειψη  ανάρτησης  σήμανσης  και  λήψης  λοιπών  μέτρων  αποτροπής (απομάκρυνση σταχτοδοχείων).
 • Απουσία ανταπόκρισης του υπευθύνου σε διαμαρτυρία για την πραγματοποίηση της παράβασης.
 • Παράλειψη κλήσης των αρμόδιων Οργάνων Ελέγχου.
 • Έλλειψη συνεργασίας με τα όργανα Ελέγχου.

Στους παραβάτες υπαλλήλους που υπηρετούν στις υπηρεσίες της Περιφέρειας θα επιβάλλεται πρόστιμο ύψους 100 ευρώ.

Υπενθυμίζεται ότι, σύμφωνα με τη σχετική ΚΥΑ, «Αρμόδια Όργανα Ελέγχου» για  τη διασφάλιση της εφαρμογής του νομοθετικού και κανονιστικού πλαισίου, σχετικά  με την ολική απαγόρευση του καπνίσματος στους δημόσιους χώρους και σε όλους τους χώρους παροχής εργασίας, μέσω της διαπίστωσης των παραβάσεων και της επιβολής κυρώσεων στην Έδρα της ΠΑΜ-Θ και την Π.Ε. Ροδόπης είναι:

 • Η Δ/νση Δημόσιας Υγείας ΠΑΜΘ.
 • Η Δ/νση Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας Π.Ε. Ροδόπης.
 • Η Ελληνική Αστυνομία.
 • Η Εθνική Αρχή Διαφάνειας (Ε.Α.Δ.) του άρθρου 82 του ν.4622/2019.
Advertisement