Συγκεκριμένα μέτρα και ορισμό υπευθύνων, που επιφορτίζονται με την εφαρμογή της αντικαπνιστικής νομοθεσίας σε κάθε υπηρεσία της έδρας της Περιφέρειας ΑΜ-Θ και της Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης, περιλαμβάνει το Σχέδιο Ελέγχου Καπνίσματος, που τίθεται σε ισχύ με απόφαση του Περιφερειάρχη Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, κ. Χρήστου Μέτιου.

Σύμφωνα με Σχέδιο Ελέγχου Καπνίσματος, το οποίο καταρτίστηκε κατ’ εφαρμογή της παρ. 5 του άρθρου 3 της ΚΥΑ Δ2β/Γ.Π.οικ.80727/2019, θα πρέπει άμεσα:

 • Να ενημερωθούν ενυπόγραφα όλοι οι υπάλληλοι για την εφαρμογή της αντικαπνιστικής νομοθεσίας.
 • Να αναρτηθεί σήμανση περί της απαγόρευσης του καπνίσματος ανά γραφείο  και στους διαδρόμους της κάθε υπηρεσίας.
 • Να αναρτηθεί σήμανση εξωτερικά της κάθε υπηρεσίας με στόχο την ενημέρωση των πολιτών που προσέρχονται στην υπηρεσία πριν την είσοδό τους.
 • Να απομακρυνθούν όλα τα σταχτοδοχεία.
 • Να αναρτηθεί σε εμφανές σημείο και ευδιάκριτα το τηλέφωνο αριθμού κλήσης καταγγελιών (1142).

Επιπλέον, ορίζονται ως υπεύθυνοι για την αποτροπή του καπνίσματος στους χώρους εργασίας όλους τους προϊσταμένους των Διευθύνσεων, ως κάτωθι:

Α/Α ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ
1 Γραφείο Περιφερειάρχη Παράσχου Αναστάσιος
2 Γραφείο Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Ροδόπης Καλύβα Παναγιώτα ‐ Ειδική  Σύμβουλος
3 Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας ΠΑΜΘ Κολάτσος Νικόλαος
4 Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής Π.Ε Ροδόπης Χατζοπούλου Αικατέρινη
5 Δ/νση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού ΠΑΜΘ Χουρίδου Παρασκευή
6 Δ/νση Ανάπτυξης ΠΕ Ροδόπης Δελίδης Παντελής
7 Δ/νση Βιομηχανίας, Ενέργειας & Φυσικών Πόρων ΠΑΜΘ Δελίδης Παντελή
8 Δ/νση Διά Βίου Μάθησης, Απασχόλησης Εμπορίου
& Τουρισμού ΠΑΜΘ
Κοροβέση Αντωνία
9 Δ/νση Διαφάνειας & Ηλ/κης Διακ/σης ΠΑΜΘ Μπονόβας Παναγιώτης
10 Δ/νση Διοίκησης ΠΑΜΘ Τζιαμπάζη Ευαγγελία
11 Δ/νση Δημόσιας Υγείας Γεωργίου Λουκάς
12 Δ/νση Δημόσιας Υγείας & Κοιν. Μέριμνας ΠΕ Ροδόπης Σεβδυνίδου Μαρία
13 Δ/νση Εξυπηρέτησης του Πολίτη ΠΑΜΘ Μαρούση Δέσποινα
14 Δ/νση Κοινωνικής Μέριμνας ΠΑΜΘ Σεβδυνίδου Μαρία
15 Δ/νση Κτηνιατρικής ΠΑΜΘ Σαχπατζίδης Αχιλλεύς
16 Δ/νση Μεταφορών & Επικοινωνιών ΠΕ Ροδόπης Λασκαρέλη Άννα
17 Δ/νση Οικονομικού ΠΑΜΘ Εξάρχου Τρύφων
18 Δ/νση Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού ΠΑΜΘ Καραμανώλης Κων/νος
19 Δ/νση Πολιτικής Γης ΠΑΜΘ Σταμπόλογλου Ευάγγελος
20 Δ/νση Τεχνικών Έργων ΠΑΜΘ Παράσχου Αναστάσιος
21 Δ/νση Τεχνικών Έργων ΠΕ Ροδόπης Δερνεκτσής Κωνσταντίνος
22 Αυτοτελής Διεύθυνση Πολιτικής Προστασίας Χουβαρδάς Κωνσταντίνος
23 Αυτοτελές Τμήμα ΠΑΜ ‐ ΠΣΕΑ Δαδινίδου Σμαρώ

 

Στους παραπάνω οριζόμενους υπευθύνους προβλέπεται η επιβολή προστίμου ύψους 500 ευρώ, για παραβάσεις όπως:

 • Έλλειψη  ανάρτησης  σήμανσης  και  λήψης  λοιπών  μέτρων  αποτροπής (απομάκρυνση σταχτοδοχείων).
 • Απουσία ανταπόκρισης του υπευθύνου σε διαμαρτυρία για την πραγματοποίηση της παράβασης.
 • Παράλειψη κλήσης των αρμόδιων Οργάνων Ελέγχου.
 • Έλλειψη συνεργασίας με τα όργανα Ελέγχου.

Στους παραβάτες υπαλλήλους που υπηρετούν στις υπηρεσίες της Περιφέρειας θα επιβάλλεται πρόστιμο ύψους 100 ευρώ.

Υπενθυμίζεται ότι, σύμφωνα με τη σχετική ΚΥΑ, «Αρμόδια Όργανα Ελέγχου» για  τη διασφάλιση της εφαρμογής του νομοθετικού και κανονιστικού πλαισίου, σχετικά  με την ολική απαγόρευση του καπνίσματος στους δημόσιους χώρους και σε όλους τους χώρους παροχής εργασίας, μέσω της διαπίστωσης των παραβάσεων και της επιβολής κυρώσεων στην Έδρα της ΠΑΜ-Θ και την Π.Ε. Ροδόπης είναι:

 • Η Δ/νση Δημόσιας Υγείας ΠΑΜΘ.
 • Η Δ/νση Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας Π.Ε. Ροδόπης.
 • Η Ελληνική Αστυνομία.
 • Η Εθνική Αρχή Διαφάνειας (Ε.Α.Δ.) του άρθρου 82 του ν.4622/2019.