Το Success Story της οικονομικής εξυγίανσης του Δήμου Κομοτηνής στη δυσκολότερη δεκαετία

Εξαλείφθηκαν ζημίες άνω των 20 εκ. €, πολλαπλασιάστηκαν τα ταμειακά διαθέσιμα, και αυξήθηκαν τα ίδια κεφάλαια και η δημοτική περιουσία.
Screenshot_356

(φωτό: Ο αντιδήμαρχος Οικονομικών του Δήμου Κομοτηνής, κ. Δημήτρης Πολιτειάδης)

Εγκρίθηκε τις προηγούμενες μέρες από το δημοτικό συμβούλιο ο ισολογισμός του Δήμου Κομοτηνής για το έτος 2020, το οποίο σηματοδότησε το τέλος μιας δεκαετίας καθοριστικής για την εξέλιξη των οικονομικών του Δήμου, καθώς από την έναρξή της, με την ανάληψη της διοίκησης από την “Κοινωνία Πολιτών”, και κατά τη διάρκειά της:

  • Η περιουσία του Δήμου αυξήθηκε κατά 20.234.443 €.
  • Οι συσσωρευμένες ζημίες των 23.828.339 € στην αρχή της δεκαετίας  περιορίστηκαν στα 3.240.305 € στο τέλος της.
  • Τα ίδια κεφάλαια αυξήθηκαν από 48.315.400 € στα 76.613.791 €.
  • Και το πιο σημαντικό: Την 1/1/2011 τα ταμειακά διαθέσιμα ήταν μόλις 829.646 € έναντι υποχρεώσεων ύψους 9.973.996 €! Σήμερα η σχέση αυτή έχει αλλάξει θεαματικά, καθώς τα ταμειακά διαθέσιμα ανέρχονται στο μέγεθος των 5.103.590 € έναντι υποχρεώσεων ύψους 1.080.198 €.

“Να, λοιπόν, γιατί λέμε ότι κατορθώσαμε να εξυγιάνουμε και να θωρακίσουμε οικονομικά τον Δήμο μας”, τονίζει εμφατικά ο αντιδήμαρχος Οικονομικών Δημήτρης Πολιτειάδης, προσθέτοντας με νόημα: “Κι ας μη ξεχνάμε ότι όλα αυτά έγιναν στα χειρότερα χρόνια της ελληνικής οικονομίας”.

“Το 2020 ήταν μια δύσκολη χρονιά”, σημείωσε κατά την εισήγησή του στο δημοτικό συμβούλιο ο κ. Πολιτειάδης, εξηγώντας: “Η υγειονομική κρίση δημιούργησε τεράστια προβλήματα στις οικονομίες όλου  του κόσμου. Δυστυχώς για την Ελλάδα ήταν συνέχεια της οικονομικής κρίσης που μας ταλαιπώρησε για μία περίπου δεκαετία. Το κρατικό πλεόνασμα μετατράπηκε σε έλλειμα. Ένας μεγάλος αριθμός επιχειρήσεων αναγκάστηκε για μισό περίπου χρόνο να αναστείλει τη λειτουργία του. Επιχειρήσεις και νοικοκυριά είχαν σημαντικές απώλειες εισοδήματος. H ανεργία αυξήθηκε. Tα έσοδα των κρατικών επιχειρήσεων μειώθηκαν και τα έξοδα αυξήθηκαν. Τα προβλήματα που δημιουργήθηκαν στην υλοποίηση του προϋπολογισμού του κράτους, των κρατικών και ιδιωτικών επιχειρήσεων, ήταν μεγάλα. Αποτέλεσμα όλων αυτών, ο Δήμος μας είχε  απώλεια εσόδων 1.834.930 €“.

Ωστόσο, όπως πρόσθεσε, “η μείωση αυτή επηρεάζει σε μικρότερο βαθμό το τελικό αποτέλεσμα. Αν εξαιρέσουμε το γεγονός αυτό, όλα τα μεγέθη του ισολογισμού εξελίχθηκαν ικανοποιητικά, σύμφωνα με τον προγραμματισμό μας, αποδεικνύοντας για μια ακόμη φορά την καλή οικονομική κατάσταση του Δήμου μας και την αντοχή του σε έκτακτες και απρόβλεπτες καταστάσεις. Η προσπάθειά μας για την οικονομική θωράκιση του Δήμου δεν πήγε χαμένη“.

Αναλύοντας ο αντιδήμαρχος την εξέλιξη των μεγεθών όπως αυτά διαμορφωθήκαν το 2020, σε σύγκριση με τα αντίστοιχα στοιχεία του ισολογισμού του 2019, επεσήμανε τα εξής:

Στο ενεργητικό

“Τα πάγια περιουσιακά στοιχεία του Δήμου συνεχίζουν την ανοδική τους πορεία και η αξία τους αυξήθηκε κατά 1,30%. Οι  απαιτήσεις που είχαν συσσωρευτεί από  τα προηγούμενα χρόνια, μειώθηκαν κατά 11,5% μια και η προσπάθειά μας για το συμμάζεμα των οικονομικών του Δήμου συνεχίζεται. Παρ’ όλες τις δυσκολίες του 2020, αυξήσαμε τις προβλέψεις για επισφαλείς απαιτήσεις κατά 271.883 €, ώστε να μπορεί ο Δήμος να ανταποκριθεί στις δύσκολες καταστάσεις που δημιούργησε η πανδημία. Τα  προβλήματα στην αγορά εξακολουθούν να υπάρχουν και τα έσοδά μας είναι μειωμένα και η έλλειψη ρευστότητας συνεχίζεται. Έτσι λοιπόν αποφασίσαμε να ενισχύσουμε τον Δήμο με αύξηση των προβλέψεων, γνωρίζοντας πολύ καλά ότι οι  προβλέψεις επηρεάζουν αρνητικά το τελικό αποτέλεσμα. Τα ταμειακά μας διαθέσιμα μειώθηκαν κατά 21,5%. Αφού λοιπόν πετύχαμε να εξυγιάνουμε τον Δήμο, σε συνδυασμό με τη σημαντική μείωση των δανειακών μας υποχρεώσεων, αξιοποιούμε με τον καλύτερο τρόπο την ρευστότητα του Δήμου κάνοντας έργα, ενισχύοντας τους οικονομικά αδυνάτους συμπολίτες μας, βοηθώντας την αγορά  και γενικότερα κάνοντας πράξη όλα όσα υποσχεθήκαμε“.

Στο παθητικό

“Σταθερή και σημαντική  μείωση παρουσιάζουν οι υποχρεώσεις μας από τραπεζικό δανεισμό. Έτσι, σε σχέση με το 2019, παρουσιάζουν μείωση 24%. Οι οφειλές μας πληρώνονται κανονικά, και από τα δάνεια του 2009 έχει απομείνει μόνο ένα δάνειο που η τελευταία του δόση λήγει στις 26/3/2024. Έτσι λοιπόν ο Δήμος μας χρόνο με τον χρόνο έχει στη διάθεσή του μια επιπλέον ρευστότητα που την επενδύει σε παραγωγικούς σκοπούς. Τέλος, οι οφειλές μας σε προμηθευτές είναι ελάχιστες. Είναι μόλις 352.856 € και αφορούν τρέχουσες υποχρεώσεις που είναι στη διαδικασία της πληρωμής, μια και ο Δήμος μας είναι σε θέση να πληρώνει αμέσως οποιαδήποτε δαπάνη που αναλαμβάνει“.

Αποτελέσματα χρήσης

“Από τα  στοιχεία του πίνακα των αποτελεσμάτων χρήσης, το σπουδαιότερο και σημαντικότερο στοιχείο είναι η μείωση των εσόδων του Δήμου κατά 1.834..930 €. Έτσι η χρήση του 2020, όπως συμβαίνει στην πλειονότητα των δημοσίων επιχειρήσεων και οργανισμών, καταλήγει σε αρνητικό αποτέλεσμα 595.898 €. Βέβαια, μετά από πέντε χρόνια θετικών αποτελεσμάτων, συνολικού ποσού 2.538.695 €, το αρνητικό αυτό αποτέλεσμα είναι περιστασιακό. Οφείλεται στην υγειονομική κρίση και τα προβλήματα που δημιούργησε στην αγορά, δεν επηρεάζει την καλή  οικονομική πορεία του Δήμου η οποία συνεχίζεται. Απλά μειώνει τα θετικά αποτελέσματα της τελευταίας πενταετίας. Θα μπορούσε βέβαια να αποφευχθεί, αν μειώναμε ισόποσα τις δαπάνες, ή αν δεν κάναμε επιπλέον προβλέψεις, ή αν δεν προχωρούσαμε σε επιπλέον ενέργειες και πράξεις για την αντιμετώπιση του κορωνοϊού και την προστασία των συνδημοτών μας. Δεν το κάναμε όμως, μια και κρίναμε ότι το ποσό αυτό μπορεί να το απορροφήσει ο Δήμος από το να ζημιωθούν οι δημότες του. Άλλωστε, όπως αποδεικνύεται και από τα στοιχεία του ισολογισμού, σε καμία περίπτωση δεν επηρέασε την εξέλιξη των μεγεθών, τα οποία όλα έχουν βελτιωθεί. Έτσι,  με συγκεκριμένα αριθμητικά στοιχεία, αποδεικνύεται ότι ο Δήμος Κομοτηνής οικονομικά είναι σε πολύ καλό σημείο, βελτιώνει τα οικονομικά του, αυξάνει την περιουσία του, κατορθώνει να είναι συνεπής στις υποχρεώσεις του, πληρώνει χωρίς την παραμικρή  καθυστέρηση δάνεια και προμηθευτές, και επιτυγχάνει πολύ καλές εκπτώσεις στους διαγωνισμούς. Και το σπουδαιότερο, η πιστοληπτική του   ικανότητα διατηρείται σε υψηλά επίπεδα αντανακλώντας τη θετική εικόνα των οικονομικών του“.

Ο κ. Πολιτειάδης, δεν παρέλειψε να υπογραμμίσει, πως “όλα αυτά δεν θα μπορούσαν να γίνουν χωρίς τη συμμετοχή και την άριστη συνεργασία που υπάρχει με το προσωπικό”, το οποίο και ευχαρίστησε θερμά “για τις φιλότιμες προσπάθειες που καταβάλει”.

Το Success Story της οικονομικής εξυγίανσης του Δήμου Κομοτηνής στη δυσκολότερη δεκαετία
Ο αντιδήμαρχος Οικονομικών του Δήμου Κομοτηνής, Δημήτρης Πολιτειάδης.

Η παρουσίαση του ισολογισμού σε κάρτες

(Ο ισολογισμός είναι η κύρια οικονομική κατάσταση που απεικονίζει με αριθμούς, σε μια δεδομένη στιγμή, την  κατάσταση μιας μονάδας. Αναφέρεται σε πραγματικά στοιχεία, σε αντίθεση με τον προϋπολογισμό όπου γίνεται πρόβλεψη μεγεθών).

 

Το Success Story της οικονομικής εξυγίανσης του Δήμου Κομοτηνής στη δυσκολότερη δεκαετία Το Success Story της οικονομικής εξυγίανσης του Δήμου Κομοτηνής στη δυσκολότερη δεκαετία Το Success Story της οικονομικής εξυγίανσης του Δήμου Κομοτηνής στη δυσκολότερη δεκαετία Το Success Story της οικονομικής εξυγίανσης του Δήμου Κομοτηνής στη δυσκολότερη δεκαετία Το Success Story της οικονομικής εξυγίανσης του Δήμου Κομοτηνής στη δυσκολότερη δεκαετία Το Success Story της οικονομικής εξυγίανσης του Δήμου Κομοτηνής στη δυσκολότερη δεκαετία Το Success Story της οικονομικής εξυγίανσης του Δήμου Κομοτηνής στη δυσκολότερη δεκαετία Το Success Story της οικονομικής εξυγίανσης του Δήμου Κομοτηνής στη δυσκολότερη δεκαετία

 

Facebook
Twitter

Voucher 1000€ για 80.000 ανέργους

Ωδείο Μ. Συκάκη: Υψηλό επίπεδο σπουδών & Σύγχρονες εκπαιδευτικές μέθοδοι
Επισκευές οικιακών συσκευών παντός τύπου «Πετρακόπουλος Γιώργος»
Το “METRO Cash & Carry” Κομοτηνής αναζητά οδηγούς διανομής

ΔΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ: ΟΧΙ ΣΚΟΥΠΙΔΙΑ ΣΤΗ ΦΥΣΗ ΚΑΙ ΣΤΙΣ ΠΑΡΑΛΙΕΣ

(VIDEO) Η ΔΕΥΑ Κομοτηνής προτατεύει το περιβάλλον και τη δημόσια υγεία
Εφημερεύοντα Φαρμακεία Κομοτηνή

Voucher 1000€ για 80.000 ανέργους

ΠΑΡΤΕ... ΠΡΟΒΑΔΙΣΜΑ
Η SUNLIGHT ΖΗΤΑΕΙ ΝΑ ΠΡΟΣΛΑΒΕΙ

Νέες γεύσεις, “αντικριστών” ψητών, σας περιμένουν στον “Μπουφέ του Σταθμού” στην Κομοτηνή
Κομοτηνή: Ό,τι θέλεις delivered by efood