Το ΠΑΣΟΚ/ΚΙΝΑΛ ζητά απαντήσεις για την υλοποίηση του Εθνικού Σχεδίου Δράσης για την Ανακουφιστική Φροντίδα

Το ΠΑΣΟΚ/ΚΙΝΑΛ ζητά απαντήσεις για την υλοποίηση του Εθνικού Σχεδίου Δράσης για την Ανακουφιστική Φροντίδα.
ΙΛΧΑΝ-ΒΟΥΛΗ-3-Αντίγραφο

Με πρωτοβουλία των βουλευτών Γιώργου Φραγγίδη και Ιλχάν Αχμέτ, το ΠΑ.ΣΟ.Κ.- Κίνημα Αλλαγής αναδεικνύει το μείζον ζήτημα της Ανακουφιστικής Φροντίδας στην χώρα μας και των ελλειμμάτων που παρουσιάζονται από την πλευρά του υπουργείου Υγείας στην εφαρμογή μιας συνεκτικής και αντίστοιχης των προσδοκιών της ελληνικής κοινωνίας πολιτικής.

Με ερώτηση που κατέθεσαν οι δύο βουλευτές στο πλαίσιο του κοινοβουλευτικού ελέγχου προς τον κ. Πλεύρη, αναζητούνται επιτακτικά απαντήσεις για την ανεξήγητη ολιγωρία του υπουργείου Υγείας στην υλοποίηση του προτεινόμενου «Εθνικού Σχεδίου Δράσης για την Ανακουφιστική Φροντίδα στην Ελλάδα».

Όπως τονίζεται στην ερώτηση των δύο βουλευτών «η ανάπτυξη των κατάλληλων υπηρεσιών Ανακουφιστικής Φροντίδας είναι πολύ σημαντική, καθώς όπως αναφέρεται στην Μελέτη Σκοπιμότητας που συνέταξε η Εθνική Επιτροπή  υπολογίζεται ότι 120.000 έως 135.000 ασθενείς και οι οικογένειές τους χρειάζονται υπηρεσίες Ανακουφιστικής Φροντίδας ετησίως. Αυτό σημαίνει περί τους 15.000 ασθενείς την ημέρα».

Αξίζει να αναφερθεί ότι κατά προσέγγιση ένα ποσοστό 37% των αναγκών για Ανακουφιστική Φροντίδα στην Ελλάδα αφορά ασθενείς με καρκίνο και το υπόλοιπο 63% καρδιαγγειακά νοσήματα, χρόνια αποφρακτική πνευμονοπάθεια, φυματίωση, HIV, διαβήτη, κίρρωση, νεφροπάθειες, διάφορες μορφές άνοιας και άλλες περιπεπλεγμένες σοβαρές ασθένειες. Επίσης, υπηρεσίες Ανακουφιστικής Φροντίδας χρειάζονται ενήλικες με συνοσηρότητα/ασθενικότητα λόγω προχωρημένης ηλικίας και τα παιδιά τόσο εξαιτίας προβλημάτων κατά τη νεογνική ηλικία όσο και λόγω συγγενών ή χρόνιων σοβαρών παθήσεων.

Η Ερώτηση

“ΠΡΟΣ: Τον Υπουργό Υγείας, κ. Αθανάσιο Πλεύρη

ΘΕΜΑ: Ανεξήγητη ολιγωρία του υπουργείου Υγείας στην υλοποίηση του προτεινόμενου Εθνικού Σχεδίου Δράσης για την Ανακουφιστική Φροντίδα στην Ελλάδα

Κύριε Υπουργέ,

Τον Ιούλιο του 2018 με υπουργική απόφαση συγκροτήθηκε η Εθνική Επιτροπή για την Ανάπτυξη και την Υλοποίηση της Εθνικής Στρατηγικής για την Ανακουφιστική Φροντίδα στην Ελλάδα υπό την αιγίδα του υπουργείου Υγείας και με την υποστήριξη του Ιδρύματος “Σταύρος Νιάρχος”.

Η 15μελής Επιτροπή περιλάμβανε εκπροσώπους της ακαδημαϊκής κοινότητας με γνώση και διδασκαλία στην Ανακουφιστική Φροντίδα, εκπροσώπους φορέων που παρέχουν υπηρεσίες εξειδικευμένης Ανακουφιστικής Φροντίδας σε ενήλικες και παιδιά στη χώρα  μας, εκπροσώπους του Υπουργείου Υγείας και του ΕΟΠΥΥ και εκπρόσωπο των ασθενών.

Το Φεβρουάριο του 2019 ακολούθησε η ανάπτυξη της Μελέτης Σκοπιμότητας για την Ανακουφιστική Φροντίδα στην Ελλάδα.

Με την ολοκλήρωση της Εθνικής Στρατηγικής / Εθνικού Σχεδίου Δράσης για την Ανακουφιστική Φροντίδα στην Ελλάδα 2020-2025 και του αντίστοιχου αναλυτικού προϋπολογισμού, η Εθνική Επιτροπή το απέστειλε το Φεβρουάριο του 2020 για διαβούλευση σε επιλεγμένους εμπλεκόμενους φορείς (ΕΣΑΜΕΑ, ΕΛΛΟΚ, ΡΕΥΜΑΖΗΝ, ΕΛΟΔΙ, Ελληνική Εταιρεία Παθολόγων- Ογκολόγων, Ελληνική Εταιρεία Παιδιατρικής Ανακουφιστικής Φροντίδας, Ελληνική Εταιρεία Φυσικής Ιατρικής και Αποκατάστασης).

Ακολούθησε τον Μάιο του 2020 η προετοιμασία των Προτύπων Λειτουργίας για τις υπηρεσίες Ανακουφιστικής Φροντίδας από την υπο-επιτροπή που δημιουργήθηκε για το σκοπό αυτό από μέλη της Εθνικής Επιτροπής.

Κύριε Υπουργέ,

Η ανάπτυξη των κατάλληλων υπηρεσιών Ανακουφιστικής Φροντίδας είναι πολύ σημαντική, καθώς όπως αναφέρεται στην Μελέτη Σκοπιμότητας που συνέταξε η Εθνική Επιτροπή (Μάιος 2019), υπολογίζεται ότι 120.000 έως 135.000 ασθενείς και οι οικογένειές τους χρειάζονται υπηρεσίες Ανακουφιστικής Φροντίδας ετησίως. Αυτό σημαίνει περί τους 15.000 ασθενείς την ημέρα.

Κατά προσέγγιση ένα ποσοστό 37% των αναγκών για Ανακουφιστική Φροντίδα στην Ελλάδα αφορά ασθενείς με καρκίνο και το υπόλοιπο 63% καρδιαγγειακά νοσήματα, χρόνια αποφρακτική πνευμονοπάθεια, φυματίωση, HIV, διαβήτη, κίρρωση, νεφροπάθειες, διάφορες μορφές άνοιας και άλλες περιπεπλεγμένες σοβαρές ασθένειες. Επίσης, υπηρεσίες Ανακουφιστικής Φροντίδας χρειάζονται ενήλικες με συνοσηρότητα/ασθενικότητα λόγω προχωρημένης ηλικίας και τα παιδιά τόσο εξαιτίας προβλημάτων κατά τη νεογνική ηλικία όσο και λόγω συγγενών ή χρόνιων σοβαρών παθήσεων.

Το Εθνικό Σχέδιο Δράσης περιλαμβάνει συγκεκριμένους στόχους, θεσμικές και ρυθμιστικές αλλαγές, χρονοδιάγραμμα και προϋπολογισμό για την περίοδο (2020-2025) και δομείται με βάση τους ακόλουθους πέντε (5) άξονες:

1ος: Ανάπτυξη και αξιοποίηση κριτηρίων, εργαλείων και πρωτοκόλλων για τον προσδιορισμό του πληθυσμού και των αναγκών του

2ος: Ανάπτυξη και οργάνωση των υπηρεσιών εξειδικευμένης Ανακουφιστικής Φροντίδας

3ος: Ανάπτυξη και προαγωγή της εκπαίδευσης, επιμόρφωσης και κατάρτισης στην Ανακουφιστική Φροντίδα

4ος: Έρευνα στην Ανακουφιστική Φροντίδα

5ος: Ευαισθητοποίηση, πληροφόρηση και ανάπτυξη στρατηγικής που προάγει την εταιρική σχέση

Ενδεικτικά αναφέρω ότι στο Εθνικό Σχέδιο Δράσης προβλέπεται στο τέλος της εξαετίας να έχουν δημιουργηθεί διεπιστημονικές ομάδες εξειδικευμένης Ανακουφιστικής Φροντίδας σε 25 νοσοκομεία της χώρας, 35 ομάδες κατ’ οίκον Ανακουφιστικής Φροντίδας, 14 κέντρα Ημερήσιας Ανακουφιστικής Φροντίδας, 7 ξενώνες και να έχουν εκπαιδευτεί 500 επαγγελματίες υγείας.

Στόχος του Εθνικού Σχεδίου Δράσης είναι να εντάξει την Aνακουφιστική Φροντίδα ως αναπόσπαστο συστατικό στο ευρύτερο σύστημα ιατρικής περίθαλψης, επιτυγχάνοντας στο τέλος της εξαετίας την φροντίδα 16.500 ασθενών δηλαδή του 1/3 των σημερινών αναγκών.

Κατόπιν των παραπάνω εκτεθέντων

Επειδή, παρατηρείται ανεξήγητη ολιγωρία στην κατάθεση σχετικού νομοσχεδίου που θα ρυθμίσει το θεσμικό πλαίσιο για την Ανακουφιστική Φροντίδα στην χώρα μας

Επειδή, με την ψήφιση του σχετικού νόμου θα ανοίξει ο δρόμος για την ένταξη μέρους του προϋπολογισμού του Εθνικού Σχεδίου Δράσης στο επόμενο ΕΣΠΑ, θέμα για το οποίο  υπάρχει, σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία, σχετική πρόβλεψη στον προϋπολογισμό που έχει συνταχθεί

Επειδή, εκκρεμεί η διαμόρφωση  του κατάλληλου θεσμικού πλαισίου για την παροχή υπηρεσιών Ανακουφιστικής Φροντίδας με την έκδοση υπουργικών αποφάσεων όσον αφορά: την Θεσμοθέτηση των Προτύπων Λειτουργίας για τις υπηρεσίες Ανακουφιστικής Φροντίδας, την αδειοδότηση παρόχων Ανακουφιστικής Φροντίδας, την χρηματοδότηση υπηρεσιών Ανακουφιστικής Φροντίδας, την υλοποίηση επιμέρους ενεργειών για τη λειτουργία νέων υπηρεσιών Ανακουφιστικής Φροντίδας, την εκπαίδευση και επιμόρφωση των επαγγελματιών υγείας και την ενημέρωση/ευαισθητοποίηση της κοινωνίας,

Ερωτάσθε:

Α) Γιατί καθυστερεί η νομοθετική ρύθμιση του πλαισίου λειτουργίας της Ανακουφιστικής Φροντίδας στην Ελλάδα ώστε να προχωρήσει η υλοποίηση του Εθνικού Σχεδίου Δράσης 2020-2025 που έχει υποβληθεί από διετίας;

Β) Είναι στις προθέσεις σας να προχωρήσετε στην άμεση υλοποίηση του Εθνικού Σχεδίου Δράσης με την:

α) σύσταση της Εθνικής Επιτροπής με μέλη τα οποία έχουν γνώση και πολυετή κλινική εμπειρία στο πεδίο της εξειδικευμένης Ανακουφιστικής Φροντίδας για ενήλικες και παιδιά, ώστε αυτή να προβλέπεται στο νόμο και όχι με απλή υπουργική απόφαση όπως ορίζεται έως σήμερα;

β) την διαμόρφωση του κατάλληλου θεσμικού πλαισίου για την παροχή υπηρεσιών Ανακουφιστικής Φροντίδας με την έκδοση των σχετικών υπουργικών αποφάσεων για : Ι. Πρότυπα Λειτουργίας για τις υπηρεσίες Ανακουφιστικής Φροντίδας; ΙΙ. Αδειοδότηση παρόχων Ανακουφιστικής Φροντίδας; ΙΙΙ. Χρηματοδότηση υπηρεσιών Ανακουφιστικής Φροντίδας;

Οι ερωτώντες βουλευτές,

Φραγγίδης Γεώργιος, Κιλκίς

Αχμέτ Ιλχάν, Ροδόπης”.

Αδιανόητα εγκληματική τραγωδία η έλλειψη της ανακουφιστικής φροντίδας στη χώρα μας. Δηλαδή, η φροντίδα των συμπτωμάτων, ψυχικών και σωματικών, που προκαλεί οποιαδήποτε βαριά νόσος και ταλαιπωρούν τον άνθρωπο, αλλά και η μέριμνα ώστε να φεύγει «χωρίς φόβο και πόνο». Τον τρόπο αναχώρησης τρέμουμε όλοι, περισσότερο από τον θάνατο Ρέα Βιτάλη 19 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2022, 19:42 «Τι νόημα έχει να σου τηλεφωνώ; Δεν έχω παρά μόνο δυσάρεστα να σου λέω. Είναι… Αν τον δεις… Είναι πια ένα κοκαλάκι. Και μας είπαν ότι από Δευτέρα θα του ξεκινήσουν μια νέα σειρά θεραπειών. Τι να σου πω; Δεν ξέρω τι να πω. Είναι μόνο κοκαλάκια». Ακόμα μια οικογένεια σε αυτό το δραματικό σημείο αδιεξόδου. Ενας άνθρωπος στα χέρια της επιστήμης. Η επιστήμη δεν είναι για να σηκώνει τα χέρια ψηλά. Σκέψου στην Ιστορία της ανθρωπότητας, πόσα βήματα αξιωθήκαμε ακριβώς επειδή η επιστήμη δεν σηκώνει τα χέρια της ψηλά, αλλά συνεχίζει, με ό,τι μέσα διαθέτει ή με όσα μέσα δοκιμάζει. Το θέμα δεν είναι η επιστήμη. Η μεγάλη τραγωδία, η αδιανόητα εγκληματική τραγωδία, είναι η έλλειψη της ανακουφιστικής φροντίδας στη χώρα μας. Δηλαδή, η ανακούφιση των συμπτωμάτων –ψυχικών και σωματικών– που προκαλεί οποιαδήποτε βαριά νόσος και ταλαιπωρούν τη ζωή του ανθρώπου, αλλά και η φροντίδα ώστε να φεύγεις «χωρίς φόβο και πόνο», όπως το όρισε η Σίσελι Σόντερς. Να δικαιούσαι να είσαι ενικός αριθμός. Σκέφτομαι τη γυναίκα που μιλούσα μαζί της στο τηλέφωνο. Πέρασε μια ζωή με τον άνθρωπό της, του στάθηκε και της στάθηκε, γνώρισαν ο ένας επάνω στον άλλον κάθε πόντο του σώματός τους και των εκφράσεων του προσώπου τους, έμαθαν να συνεννοούνται με ένα βλέμμα και ενώ αξιώθηκαν τέτοια «προίκα» ένωσης, έφτασε μια ώρα, η πιο ιερή ώρα, και δεν «δικαιούνται» να έχουν λόγο. Ο τρόπος με τον οποίο ενεργεί η επιστήμη σού αφαιρεί τον λόγο, τη σκέψη, την απόφαση. Πώς να πεις «Φτάνει!» όταν με κάποιον τρόπο σε πείθουν ότι έχουν ακόμα όπλα; Ακόμα και όταν είσαι «κοκαλάκι»; Πώς να διεκδικήσεις αυτό που θέλουμε όλοι, το να πεθάνουμε, δηλαδή, σπίτι μας; Πάνω στη λατρεμένη οικογένεια φίλων μας είδα ακόμα μια φορά το ίδιο και ίδιο δράμα. Η κόρη να παίρνει τα ηνία των ενεργειών. Νέος άνθρωπος, δυναμικός, με λατρεία στους γονείς, έτρεχε, έσπευδε για το καλύτερο, όπως το όριζε η επιστήμη. Ετσι θα ενεργούσε κάθε νέος άνθρωπος που έχει μόνο ορίζοντα ζωής στα μάτια του. Η σύζυγος έμεινε να σηκώνει Σισύφειο βράχο ματαιότητας στην πλάτη. Ο/η συνοδός είναι ιερή υπόθεση. Να ψάχνει σημείο στον διάδρομο που να πιάνει το τηλέφωνο, να ψάχνει σημείο να απλώσει λίγο τα πόδια της, να ψάχνει γραμμή ήλιου να σνιφάρει ζωή, να παρατηρεί τα γύρω διαμερίσματα… Να ζηλεύει κάθε δωμάτιο σπιτιού με κανονική ζωή. Πώς βρέθηκαν εδώ; Πώς έφτασαν αυτοί οι δύο που μοιράστηκαν τόσες και τόσες αλήθειες να στρογγυλεύουν με ψέματα το κάθε τι; Σταμάτησαν να μιλάνε χωρίς να το συμφωνήσουν. Πού είναι η ανακουφιστική επιστήμη να ξεκουρδίσει με τέχνη την αλήθεια τού καθενός; Να βγει άφοβα. Πόσες μέρες ακόμα αναλογούν στο άνδρα-κοκαλάκι για να τις χαραμίζει στη σιωπή; Πόσες μέρες αναλογούν στη σύζυγο για να μιλήσει με τον σύζυγό της; Πόσες μέρες αναλογούν στο παιδί να έχει τον γονιό του εν ζωή; «Εφυγε ο μπαμπάς». Ολοι αμίλητοι. Με πυροβόλησε η αναγγελία. Ακόμα ένας χωρίς παροχή ανακουφιστικής φροντίδας. Σφυριές στο κεφάλι η θύμηση του επεισοδίου για την ανακουφιστική στην «Κεραία» μου. (Ηταν «τάμα» μου. Τι θαρρείτε; Με έκαιγε η αναγνωρισιμότητα στα 60 μου;). Ηταν «τάμα» ζωής σε κείνο το γράμμα μιας γυναίκας που με μύησε στο δράμα, με τίτλο «Στο τράνζιτ για τον κάτω κόσμο». Το θυμάστε; Ενα κείμενο που ξεσήκωσε και τον τότε υπουργό να μου τηλεφωνήσει και αφού μπουρδολόγησε ότι είναι αυτοδημιούργητος (όλοι σε τούτη τη χώρα!)… «Επί του θέματος, υπουργέ μου. Τι κάνετε με την ανακουφιστική;». «Αντιλαμβάνομαι την αναγκαιότητα. Ολα είναι σχεδόν έτοιμα. Αυτές τις μέρες θα καταθέσουμε…». Αλλά άλλαξε υπουργείο πριν το «Αυτές τις μέρες θα καταθέσουμε…». Η γνωστή ιστορία. Ετσι αποφάσισα την τηλεόραση μερικά χρόνια μετά. Να μάθουν περισσότεροι. Αυτομάτως ζήτησα από εκείνη τη γυναίκα να μιλήσει. «Αν όχι εσύ, ποια; Από εσένα έμαθα, από εσένα αντιλήφθηκα…», «Ρέα, δεν θέλω να μιλήσω. Eχω μόνο θυμό και ματαιότητα. Τιμώ ότι συνεχίζεις να προσπαθείς με ό,τι μέσο διαθέτεις, αλλά δεν ακολουθώ». Ωστόσο, θέλησε να μιλήσει, με όλη της την ψυχή-ψυχάρα, η σπουδαία ακτιβίστρια Μαρία Κατσικαδάκου (επίσης χρόνια δοσμένη στο «τάμα» της ανακουφιστικής) και ενώ χρόνια παλεύει βαρβάτο καρκίνο. Συντάχθηκε επίσης και η Κορίνα Πατέλη-Bell από τη θέση του φροντιστή-συζύγου. Αναζητήστε στην Αγία ERTFLIX το επεισόδιο. Παρουσιάσαμε το έργο της «Μέριμνας» (εφαρμόζει την ανακουφιστική φροντίδα στα παιδιά), παρουσιάσαμε τη «Γαλιλαία» και το έργο τους ως μονάδων ανακουφιστικής που όμως δεν λειτουργούν νόμιμα, γιατί ο νόμος δεν ολοκληρώνεται. Παρουσιάσαμε… Έλαβα, ούτε μπορώ να μετρήσω, πόσα μηνύματα. Και ακόμα λαμβάνω. Νόμισα, ήλπισα, πίστεψα. Πέρασε χρόνος κι άλλος χρόνος. «Έφυγε και με πόνο και με φόβο. Γιατί; Γιατί;» έτσι έκλεινε η εκπομπή. Αυτό αναρωτιόταν η Κορίνα. «Και όλοι σας με ένα σωρό ανείπωτα» συμπλήρωνα εγώ, «Ναι, ναι, Ρέα. Γιατί; Γιατί;» τελείωνε. Όλον αυτόν τον διάλογο σκέφτηκα με το που διάβασα το μήνυμα της αναχώρησης του άρχοντα στο κινητό μου. «Άρχοντα» τον ονόμαζα και πάντα θα τον ονομάζω μέσα μου. «Ένα κοκαλάκι, Ρέα μου. Τι θεραπεία, λένε, να εφαρμόσουν σε ένα κοκαλάκι; Δεν ξέρω πια τι να πω. Και άλλωστε, μπορείς να πεις και τίποτα;». Μόλις αντιληφθούμε την ιερή αναγκαιότητα της ανακουφιστικής και, μακάρι, της υποβοηθούμενης αυτοκτονίας (να τονίσω ότι είναι διαφορετικά πράγματα), θα μας κυνηγάνε οι τύψεις για το πόσο καθυστερήσαμε και από πόσους πολίτες στερήσαμε μια γαλήνια αναχώρηση. Ποιος, μωρέ, φοβάται τον θάνατο; Τον τρόπο αναχώρησης τρέμουμε όλοι. Όλοι. Επιτέλους! ΥΓ. Θα μας λείψεις πολύ.

Facebook
Twitter

Voucher 1000€ για 80.000 ανέργους

Ωδείο Μ. Συκάκη: Υψηλό επίπεδο σπουδών & Σύγχρονες εκπαιδευτικές μέθοδοι
Επισκευές οικιακών συσκευών παντός τύπου «Πετρακόπουλος Γιώργος»
Το “METRO Cash & Carry” Κομοτηνής αναζητά οδηγούς διανομής

ΔΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ: ΟΧΙ ΣΚΟΥΠΙΔΙΑ ΣΤΗ ΦΥΣΗ ΚΑΙ ΣΤΙΣ ΠΑΡΑΛΙΕΣ

(VIDEO) Η ΔΕΥΑ Κομοτηνής προτατεύει το περιβάλλον και τη δημόσια υγεία
Εφημερεύοντα Φαρμακεία Κομοτηνή

Voucher 1000€ για 80.000 ανέργους

ΠΑΡΤΕ... ΠΡΟΒΑΔΙΣΜΑ
Η SUNLIGHT ΖΗΤΑΕΙ ΝΑ ΠΡΟΣΛΑΒΕΙ

Νέες γεύσεις, “αντικριστών” ψητών, σας περιμένουν στον “Μπουφέ του Σταθμού” στην Κομοτηνή
Κομοτηνή: Ό,τι θέλεις delivered by efood