Το έργο της από τον Μάρτιο που ανανεώθηκε η θητεία της μέχρι σήμερα, γνωστοποίησε η Διαχειριστική Βακουφική Επιτροπή Τεμένους Αλεξανδρούπολης με ανακοίνωση που εξέδωσε και στην οποία συγκεκριμένα αναφέρει:

“Ως Διαχειριστική Βακουφική Επιτροπή Τεμένους Αλεξανδρούπολης, συνεχίζουμε το έργο μας, που είναι η σωστή διαχείριση των θεμάτων και η επίλυση προβλημάτων της αρμοδιότητας μας. Από τον Μάρτιο οπότε και ανανεώθηκε η θητεία μας, η Επιτροπή προσέφερε αρχικά βοήθεια σε φτωχές οικογένειες κατά το Κουρμπάν Μπαιράμ. Σχεδιάσαμε και υλοποιούμε ήδη τον τακτικό καθαρισμό και τη συντήρηση γενικότερα των δύο νεκροταφείων (του νέου και του παλιού). Συνεχίζουμε τη συντήρηση του τεμένους και όλων των περιουσιακών στοιχείων των Βακουφίων. Εχουμε αγαστή συνεργασία με τον Δήμαρχο Αλεξανδρούπολης και με τις υπηρεσίες του Δήμου προκειμένου να ικανοποιηθούν με τον καλύτερο τρόπο τα αιτήματα που καταθέτουμε για την υποστήριξη του έργου μας. Επιθυμούμε να ευχαριστήσουμε τις τοπικές αρχές, τις δημόσιες υπηρεσίες και τους πολίτες, για τη συμπαράσταση και την εμπιστοσύνη που επιδεικνύουν απέναντι στην προσπάθειά μας”.

Την ανακοίνωση υπογράφει ο Επίτροπος Μοαμμέρ Χατζηκερίμογλου.