Μεταξύ των οκτακοσίων καλύτερων πανεπιστημίων παγκοσμίως συγκαταλέγεται το Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, με βάση την παγκόσμια κατάταξη «Top Universities by Top Google Scholar Citations» της Webometrics, η οποία δημοσιεύθηκε στα τέλη Ιανουαρίου του 2020.

Ο συγκεκριμένος πίνακας κατάταξης, ο οποίος δημοσιεύθηκε για ένατη φορά, περιλαμβάνει 4.320 πανεπιστημιακά ιδρύματα, συμπεριλαμβανομένων και είκοσι οκτώ ελληνικών, μεταξύ των οποίων το ΔΠΘ κατέχει την 8η θέση.

Όπως αναφέρει η Αντιπρύτανης Ακαδημαϊκών Υποθέσεων και Φοιτητικής Μέριμνας του ΔΠΘ, Καθηγήτρια Φιλολογίας, Ζωή Γαβριηλίδου, “έπειτα από πρόταση της ΜΟΔΙΠ του ΔΠΘ, η Σύγκλητος του ιδρύματος συγκρότησε ειδική επιτροπή που θα παρακολουθεί στενά το ζήτημα των κατατάξεων, και θα εισηγηθεί εκείνες τις συστηματικές δράσεις που θα ωθήσουν το πανεπιστήμιο της Θράκης σε ακόμη υψηλότερες θέσεις”.

Απόρροια των παραπάνω, είναι και το γεγονός οτι το 86,5% των αποφοίτων του ΔΠΘ βρίσκει δουλειά – δείτε εδώ.

Η Αντιπρύτανης Ακαδημαϊκών Υποθέσεων και Φοιτητικής Μέριμνας του ΔΠΘ, Καθηγήτρια Φιλολογίας, Ζωή Γαβριηλίδου.