Οι Περιφέρειες Αττικής και Κεντρικής Μακεδονίας λαμβάνουν τη μερίδα του λέοντος με ποσά κοντά στα 200 εκ. ευρώ, ακολουθούν οι Περιφέρειες Θεσσαλίας, Δυτικής Ελλάδας και Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης, με ποσά πάνω από τα 100 εκ. €, και έπονται οι υπόλοιπες Περιφέρειες με ποσά κάτω των 100 εκ. ευρώ.

Δημοσιεύθηκε χθες η εγκύκλιος του Υπουργείου Ανάπτυξης & Επενδύσεων για την έγκριση και χρηματοδότηση του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων 2020 και τον προγραμματισμό των σχετικών δαπανών για την περίοδο 2021-2023, συμπεριλαμβανομένων και αυτών που αναλογούν στις Περιφέρειες της χώρας.

Υπενθυμίζεται ότι τα έργα που εντάσσονται στο ΠΔΕ εγκρίνονται από τον Υπουργό Ανάπτυξης ύστερα από πρόταση των αρμόδιων Φορέων, και χρηματοδοτούνται από τον Προϋπολογισμό Δημοσίων Επενδύσεων ο οποίος αποτελεί διακριτό τμήμα του κρατικού προϋπολογισμού και ψηφίζεται «ανά Φορέα χρηματοδότησης σε έναν ειδικό φορέα (Υπουργεία και Βουλή των Ελλήνων)».

Το εν λόγω ποσό του 2020 ανέρχεται συνολικά σε 6,75 δισ. ευρώ, ενώ για όλη την περίοδο 2021-2023 έχουν προϋπολογιστεί 21 δισ. ευρώ.

Οι Φορείς χρηματοδότησης των έργων του ΠΔΕ (Υπουργεία, Περιφέρειες και Βουλή των Ελλήνων), υποβάλλουν τις συνολικές προτάσεις για τα έργα των τομέων και κατηγοριών αρμοδιότητας τους προς το Υπουργείου Ανάπτυξης, λαμβάνοντας υπ’ όψη τα όρια δαπανών του κρατικού προϋπολογισμού και τις προτάσεις των Ειδικών Υπηρεσιών Διαχείρισης των συγχρηματοδοτούμενων Προγραμμάτων και των Φορέων υλοποίησης των έργων.

Οι προτάσεις για την κατάρτιση του ΠΔΕ 2020 θα πρέπει να αποσταλούν «το αργότερο έως την 30η Μαρτίου 2020», προκειμένου το Πρόγραμμα να εκδοθεί στο σύνολό του εγκαίρως. Ζητείται, δε, όλοι οι αρμόδιοι Φορείς που εμπλέκονται στη διαδικασία κατάρτισης του ΠΔΕ 2020, να τηρήσουν αυστηρά τις οδηγίες και προθεσμίες της εγκυκλίου, ώστε με την ουσιαστική συμβολή τους έγκαιρα και σύμφωνα με τις υφιστάμενες δεσμεύσεις, να συμβάλουν στην υλοποίηση του ΠΔΕ.

Δείτε την εγκύκλιο (105 σελίδες) ΕΔΩ.

Σημειώνεται ότι τα όρια δαπανών για τις Περιφέρειες εμφανίζονται σύμφωνα με σχετική Υπουργική Απόφαση που δημοσιεύθηκε την 3η Φεβρουαρίου στο Φ.Ε.Κ. Β’ 276.

Πάντως, σύμφωνα με τον AIRETO, με ομόφωνη απόφασή του το Δ.Σ. της Ένωσης Περιφερειών Ελλάδος, εκφράζει την ανησυχία του για την περαιτέρω απομείωση των Εθνικών Πόρων του ΠΔΕ προς τις Περιφέρειες, ζητώντας την άμεση επανεξέταση της κατανομής.

Δείτε τα ποσά ανά Περιφέρεια:

πηγή: airetos.gr

επιμέλεια: inkomotini.news