Υπογράφηκε στην Ξάνθη, από τον Δήμαρχο Ξάνθης, Μανώλη Τσέπελη, και από τον Πρόεδρο της Κ.ΚΑΡΑΘΕΟΔΩΡΗ Α.Ε. του Δήμου Κομοτηνής, Αθανάσιο Λάπατα, η προγραμματική σύμβαση μεταξύ του Αναπτυξιακού Οργανισμού Κ.ΚΑΡΑΘΕΟΔΩΡΗ Α.Ε. και του Δήμου Ξάνθης με τίτλο «Εκπόνηση μελετών για το έργο: Προμήθεια και εγκατάσταση ανοικτού προκατασκευασμένου κολυμβητηρίου στο Δήμο Ξάνθης».

Τις μελέτες για το κολυμβητήριο Ξάνθης θα εκπονήσει ο Οργανισμός "Κ. Καραθεοδωρή" του Δήμου Κομοτηνής

Η εν λόγω προγραμματική σύμβαση αφορά στη συνεργασία μεταξύ του Δήμου Ξάνθης και του Αναπτυξιακού Οργανισμού Κ.ΚΑΡΑΘΕΟΔΩΡΗ Α.Ε. για την εκπόνηση μελετών για την προμήθεια και εγκατάσταση ανοικτού προκατασκευασμένου κολυμβητηρίου στον Δήμο Ξάνθης και τη λήψη των απαιτούμενων εγκρίσεων και αδειοδοτήσεων από αρμόδιους φορείς.

Το κολυμβητήριο θα αποτελέσει μια σύγχρονη αθλητική εγκατάσταση για την κάλυψη των αναγκών που αφορούν στην εκγύμναση και αναψυχή των δημοτών, στην εκμάθηση κολύμβησης, καθώς και στην αποκατάσταση μέσω κινησιοθεραπείας στο νερό ατόμων με αναπηρία.

Ο Αναπτυξιακός Οργανισμός Κ.ΚΑΡΑΘΕΟΔΩΡΗ Α.Ε. με την τεχνική υποστήριξη προς τον Δήμο Ξάνθης θα συμβάλλει καθοριστικά στην ωρίμανση του έργου, το οποίο θα λάβει χρηματοδότηση από το Πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ του Υπουργείου Εσωτερικών.

Ο Πρόεδρος της Κ.ΚΑΡΑΘΕΩΡΗ Α.Ε. Αθανάσιος Λάπατας, με αφορμή την υπογραφή της σύμβασης, δήλωσε: “Η συνέχεια της συνεργασίας του Αναπτυξιακού Οργανισμού «Κ. ΚΑΡΑΘΕΟΔΩΡΗ Α.Ε.» και του Δήμου Ξάνθης με την υπογραφή μιας δεύτερης Προγραμματικής Σύμβασης, αποτελεί ουσιαστική απόδειξη της ταυτότητας του Οργανισμού ως επιστημονικός και τεχνικός σύμβουλος των ΟΤΑ. Για τον Αναπτυξιακό Οργανισμό «Κ.ΚΑΡΑΘΕΟΔΩΡΗ Α.Ε.», στόχος είναι η ανάπτυξη ουσιαστικών συνεργασιών, όχι μόνο με τους Δήμους-μετόχους, που θα χαρακτηρίζονται από διάρκεια και μετρήσιμα αναπτυξιακά αποτελέσματα”.