Με απόφαση του Περιφερειάρχη ΑΜ-Θ Χρήστου Μέτιου, τα οκτώ μέλη που θα εκπροσωπούν την Περιφέρεια ΑΜ-Θ στο νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας ΔΕΣΜ-ΟΣ ΑΜ-Θ ορίζονται ως εξής:

  • Αικατερίνη Ιωαννίδου.
  • Αθανάσιος Μπέλας.
  • Μαργαρίτα Γουδετσίδου.
  • Ερχάν Μολλά Αλή Μεμέτ.
  • Ερκάν Κιουτσούκ Χασάνογλου.
  • Μαίρη Τσιακίρογλου.
  • Λεωνίδας Γεωργόπουλος.
  • Δήμητρα Τσούκα.

Ως Πρόεδρο, δε, του νέου Διοικητικού Συμβουλίου, ο Περιφερειάρχης προτείνει την Αικατερίνη Ιωαννίδου.