Τον Γενικό Γραμματέα Ενωσιακών Πόρων & Υποδομών του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων, Δημήτριο Παπαγιαννίδη, και υπηρεσιακούς παράγοντες, συνάντησε στην Αθήνα ο Πρόεδρος του Επαγγελματικού & Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου Ροδόπης Αντώνης Γραβάνης.

Βασικό θέμα της συζήτησης ήταν η πρόταση που κατέθεσε το Επιμελητήριο για την άρση των περιορισμών σχετικά με την παρέμβαση Π3-77-4.1 “Στήριξη για τοπική ανάπτυξη μέσω του Leader/Τοπική Ανάπτυξη με Πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων.

Τρία ήταν τα ζητήματα στα οποία στάθηκε ιδιαιτέρως ο κ. Γραβάνης:

  • η επιλεξιμότητα για χρηματοδότηση των επιχειρήσεων μεταποίησης αγροτικών προϊόντων που δεν παράγονται στην περιοχή παρέμβασης,
  • η επιλεξιμότητα για χρηματοδότηση των επιχειρήσεων εστίασης και τουριστικών καταλυμάτων,
  • η αύξηση του ορίου του προϋπολογισμού ανά έργο.

Την επιλεξιμότητα επιχειρήσεων εστίασης & μεταποίησης αγροτικών προϊόντων στο νέο LEADER διεκδικεί ο Αντώνης ΓραβάνηςΣυγκεκριμένα, ο Πρόεδρος του ΕΒΕ Ροδόπης, τόνισε στον κ. Παπαγιαννίδη ότι “στις μεταποιητικές επιχειρήσεις των γεωργικών προϊόντων είναι επιλέξιμες μόνο αυτές που θα επεξεργάζονται προϊόντα που παράγονται στη περιοχή παρέμβασης, γεγονός που οδηγεί στον αποκλεισμό μεγάλης πλειοψηφίας επιχειρήσεων γεωργικών προϊόντων”, και οτι “πρέπει να καταργηθεί ο περιορισμός της επιλεξιμότητας μόνο για ορεινές περιοχές για τις επιχειρήσεις αγροτουρισμού (καταλύματα και εστίαση), και να είναι επιλέξιμα σε όλη την περιοχή παρέμβασης”.

Εξάλλου, ο κ. Γραβάνης ζήτησε από τον Γενικό Γραμματέα τη διαμόρφωση του ανώτατου συνολικού προϋπολογισμού στις 600.000 ευρώ, έναντι των 400.000 και 300.000 που προβλέπονται, ώστε “να καταστεί εφικτή η ίδρυση βιώσιμων επιχειρήσεων αντιμετωπίζοντας την αύξηση του πληθωρισμού και την αύξηση του κόστους κατασκευής”. 

Καταλήγοντας, ο Πρόεδρος του ΕΒΕΡ ευχαρίστησε το Γενικό Γραμματέα για τη συνεργασία του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης με τον επιχειρηματικό χώρο και επεσήμανε την “εξαιρετική σημασία των προγραμμάτων LEADER διαχρονικά στην ανάπτυξη των πολύ μικρών και μικρών επιχειρήσεων των αγροτικών, μειονεκτικών και ορεινών περιοχών”.