Πρώτη η ΔΑΠ-ΝΔΦΚ αναδείχθηκε (και) στις σχολές του ΔΠΘ στην Κομοτηνή, κατά τις φοιτητικές εκλογές.

Συγκεκριμένα:

  • Νομική Σχολή

Ψήφισαν: 888 / Έγκυρα: 864 / Άκυρα: 24

Έλαβαν: ΔAΠ-NΔΦK: 430, ΑΝΟΚ: 280, EAAK: 85, ΠΑΣΠ: 39, ΠKΣ: 23, Λευκά: 7.

  • Τμήμα Ιστορίας και Εθνολογίας

Ψήφισαν: 243 / Έγκυρα: 230 / Άκυρα: 13

Έλαβαν: ΔAΠ-NΔΦK: 195, ΠKΣ: 28, Λευκά:7

  • Τμήμα Οικονομικών Επιστημών

Ψήφισαν: 390 / Έγκυρα: 381 / Άκυρα: 9

Έλαβαν: ΔAΠ-NΔΦK: 318, ΠAΣΠ: 51, ΠKΣ: 6, Λευκά: 6

  • Τμήμα Γλώσσας, Φιλολογίας και Πολιτισμού Παρευξείνιων Χωρών

Ψήφισαν: 239 / Έγκυρα: 234/ Άκυρα: 5

Έλαβαν: ΔAΠ-NΔΦK: 203, ΠKΣ: 21, Λευκά:10

  • Τμήμα Κοινωνικής Διοίκησης

Ψήφισαν: 279 / Έγκυρα: 278 / Άκυρα: 1

Έλαβαν: ΔAΠ-NΔΦK: 252, ΑΠΟΣΥ: 19, Bloco: 7

  • Τμήμα Ελληνικής Φιλολογίας

Ψήφισαν: 164 / Έγκυρα: 154 / Άκυρα: 10

Έλαβαν: ΔAΠ-NΔΦK: 152, ΠKΣ: 2

  • ΤΕΦΑΑ

Ψήφισαν:265 / Έγκυρα: 254 / Άκυρα: 11

Έλαβαν: ΠΑΣΠ: 214, ΠKΣ: 33, Λευκά: 7

  • Τμήμα Πολιτικών Επιστημών

Ψήφισαν: 14 / Έγκυρα: 14

ΠKΣ: 10, ΕΑΑΚ: 4