Τα γραφεία της Διαχειριστικής Επιτροπής Μουσουλμανικής Περιουσίας Κομοτηνής, επισκέφθηκε σήμερα αντιπροσωπεία των Διπλωματικών Αρχών των ΗΠΑ στη χώρα μας, με επικεφαλής τον γραμματέα της Πρεσβείας των ΗΠΑ στην Αθήνα, Brian Breuhaus.

Συζητήθηκαν σε εγκάρδιο και εποικοδομητικό κλίμα, ζητήματα ανθρωπίνων δικαιωμάτων και θρησκευτικής ελευθερίας στη Θράκη.

Ο Πρόεδρος της ΔΕΜΠ Κομοτηνής, Ισά Σελήμ, προσέφερε στον Αμερικανό αξιωματούχο το περιοδικό “Εκτελεσθέντα έργα υπό της Δ.Ε.Μ.Π. Κομοτηνής” και αναμνηστικά δώρα.

3eb22cf6 screenshot 430 6342290d screenshot 429