Επιδόθηκε στον πρόεδρο της βουλής Κωνσταντίνο Τασούλα, η έκθεση πεπραγμένων της Ελληνικής Επιτροπής Ατομικής Ενέργειας (ΕΕΑΕ), για το έτος 2019, από τον πρόεδρό της Χρήστο Χουσιάδα.

Πρόκειται για την ετήσια έκδοση που αποτυπώνει συνοπτικά το σύνολο των δραστηριοτήτων (ρυθμιστικό έργο, παρεχόμενες υπηρεσίες, εκπαιδευτικό ερευνητικό έργο), που υλοποιήθηκαν σε όλο το φάσμα των πεδίων αρμοδιότητας του οργανισμού την προηγούμενη χρονιά.

Όπως σημειώνεται στην έκθεση, «υπάρχει μία διάσταση που καθιστά την ετήσια έκθεση πεπραγμένων της ΕΕΑΕ, πιο επίκαιρη από ποτέ, και αυτή είναι η έννοια της ασφάλειας».

Ο πρωταγωνιστικός ρόλος της ασφάλειας αναδείχθηκε το 2019 στις ακόλουθες περιπτώσεις δράσεων της ΕΕΑΕ:

  • Ολοκληρώθηκε η κύρια δευτερογενής νομοθεσία για τους νέους Κανονισμούς Ακτινοπροστασίας. Η εξέλιξη αυτή επιβεβαιώνει τη δέσμευση της χώρας σε ένα σύγχρονο κανονιστικό πλαίσιο για την ασφάλεια των ακτινοβολιών.
  • Ολοκληρώθηκε και υποβλήθηκε στη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας, η ανάλυση των δυνητικών καταστάσεων έκτακτης ανάγκης από πυρηνικούς και ραδιολογικούς παράγοντες. Η αξιολόγηση κινδύνου και οι στρατηγικές προστασίας της συγκεκριμένης ανάλυσης (ΑΔΚΕΑ) αποτελούν τη βάση για την αναθεώρηση που αντίστοιχου σχεδιασμού Πολιτικής Προστασίας.
  • Πραγματοποιήθηκε σε συνεργασία με το ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος», η επιστροφή όλων των αναλωθέντων πυρηνικών καυσίμων του μοναδικού ερευνητικού πυρηνικού αντιδραστήρα της χώρας, στις ΗΠΑ, που ήταν η προμηθεύτρια χώρα. Πρόκειται για ορόσημο με σημαντική αξία για το εθνικό πρόγραμμα διαχείρισης ραδιενεργών αποβλήτων.