Γλυκά και ευχετήριες κάρτες σε ιμάμηδες και πιστούς, μετά την καθιερωμένη προσευχή του Κουρμπάν Μπαϊράμ, προσέφεραν στελέχη του Δ’ Σώματος Στρατού. Σκοπός της ενέργειας είναι η έμπρακτη εκδήλωση σεβασμού των εθίμων των μουσουλμάνων συμπατριωτών μας, με την ανάλογη ευαισθησία, καθώς και η ισότιμη αντιμετώπιση της τοπικής κοινωνίας ανεξαρτήτως θρησκευτικών πεποιθήσεων, αλλά και η ανάδειξη ταυτόχρονα μέσω της προσφοράς αυτής του κοινωνικού προσώπου και της εξωστρέφειας των Ενόπλων Δυνάμεων.