Θάσος | Υπόμνημα συλλόγων προς το Περιφερειακό Συμβούλιο ΑΜ-Θ για σειρά αναγκαίων έργων υποδομής

Θάσος | Υπόμνημα συλλόγων προς το Περιφερειακό Συμβούλιο ΑΜ-Θ για σειρά αναγκαίων έργων υποδομής.
Screenshot_1771

Η ομάδα “Θάσος Νερό SOS“, ο Νησιωτικός Περιβαλλοντικός Σύλλογος Θάσου και ο Πολιτιστικός Σύλλογος “Το Κάστρο”, κατέθεσαν από κοινού προς το Περιφερειακό Συμβούλιο της Περιφέρειας AM-Θ, τεκμηριωμένο υπόμνημα για το Φράγμα και τη Λιμνοδεξαμενή Μαριών, για τα αναγκαία αντιπλημμυρικά έργα στο νησί, για τον χωροταξικό σχεδιασμό και για τις επείγουσες διορθώσεις οδοστρωμάτων.

Αναλυτικά:

  1. Κατάσταση και λειτουργία φράγματος Μαριών Θάσου (χρήση για την ύδρευση της νότιας πλευράς της Θάσου). Πρόκειται για έργο κατασκευής φράγματος στην περιοχή «Λάκος» Μαριών Θάσου. Θα πρέπει να ολοκληρωθούν και να οριστικοποιηθούν οι μελέτες για να μπορέσει μετά τη θεώρηση και έγκρισή τους να βρεθεί η χρηματοδότηση άμεσα για να μπορέσει να δημοπρατηθεί το έργο. Το εν λόγω έργο έχει τη δυνατότητα, εξ αιτίας του υψομέτρου και της φυσικής ροής, να καλύψει ανάγκες μεγάλου μέρους της νότιας πλευράς της Θάσου, για την οποία υπάρχουν αυξημένες ανάγκες, με εμπλουτισμό του υδροφόρου ορίζοντα και των πηγών που βρίσκονται παραπλήσια του χειμάρρου εξ αιτίας της φυσικής μορφολογίας του χώρου.
  2. Κατάσταση και λειτουργία λιμνοδεξαμενής Μαριών. Παράλληλα υφίσταται και λιμνοδεξαμενή-Φράγμα και πρόφραγμα, το οποίο είχε γίνει με πρωτοβουλία της τότε κοινότητας Μαριών που βρίσκεται σε αρκετή απόσταση από την προβλεπόμενη θέση κατασκευής του ανωτέρω φράγματος ύδρευσης. Το υφιστάμενο πρόφραγμα – φράγμα – λιμνοδεξαμενή πρέπει να καθαριστεί με την απομάκρυνση φερτών υλικών του χειμάρρου, ώστε να συγκρατούνται μεγαλύτερες ποσότητες υδάτων για την κάλυψη εκτεταμένων αναγκών ελαιοκαλλιέργειας τριών χωριών της περιοχής (Μαριές, Λιμενάρια, Καλλιράχη), αλλά και πέραν αυτών, δεδομένου ότι εκτιμάται ότι θα υπάρξει επάρκεια νερού. Επισημαίνουμε ότι το εν λόγω υφιστάμενο φράγμα – λιμνοδεξαμενή μπορεί και πρέπει να καλύψει και τις ανάγκες πυροπροστασίας της Θάσου, έχει, δε, ιδιαίτερη σημασία, καθόσον είναι το μοναδικό υφιστάμενο φράγμα της Θάσου.
  3. Αντιπλημμυρικά έργα–μικροφράγματα. Εν όψει πλημμυρικών φαινομένων σε μεγάλα υδατορέματα της Θάσου και χειμάρρους, πλέον των οριοθετήσεων και της διευθέτησης της κοίτης αυτών, θα πρέπει έχοντας υπόψη και τις τελευταίες πλημμύρες που έγιναν στο νησί και με την κλιματική αλλαγή να ληφθούν αντιπλημμυρικά έργα προστασίας για τα τμήματα εντός των οικισμών, και, όσον αφορά τα τμήματα εκτός οικισμών, αντίστοιχα αντιπλημμυρικά έργα να γίνουν με φυσικούς ογκολίθους ως μικροφράγματα, ώστε να συγκρατούνται περισσότερες υδάτινες ποσότητες, να ανακόπτεται η ορμή της ροής των υδάτων, και να εμπλουτίζεται ο υδροφόρος ορίζοντας και οι πηγές, βοηθώντας, με τον τρόπο αυτό και στην δυνατότητα κάλυψης των αρδευτικών αναγκών και της πυροπροστασίας της Θάσου, λαμβανομένου υπόψη ότι η Θάσος ανήκει στις πλέον πυρόπληκτες περιοχές στην Ελλάδα. Σχετικώς έχει ληφθεί απόφαση χρηματοδότησης, η υπ’ αριθ. «Σύνταξη Στρατηγικών Σχεδίων (Master Plan) Έργων Αντιπλημμυρικής Προστασίας – EL_12_35_15 – Μεμονωμένη Παρέμβαση – Προστασία Μ35 – Σ2» για αντιπλημμυρική προστασία Θάσου και Σαμοθράκης.
  4. ΓΠΣ και Χωροταξικός Σχεδιασμός Θάσου. Είναι απαραίτητη και σκόπιμη η ολοκλήρωση του Χωροταξικού Σχεδιασμού της Θάσου ιδίως δια της ολοκληρώσεως του ΓΠΣ της Θάσου. Εφιστούμε ιδιαιτέρως την προσοχή στις παρατηρήσεις των φορέων του νησιού κατά την οικεία διαβούλευση σχετικά τόσο με τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις αυτού όσο και με τα εξής ειδικότερα ζητήματα:

– παραχώρηση παραλιακών εκτάσεων για την εξυπηρέτηση των σκαφών του αλιευτικού στόλου.

– εκπόνηση μελέτης διαχειριστικού σχεδίου για την περιοχή Natura ιδίως ως προς τις επιτρεπόμενες χρήσεις

– αναγκαιότητα οροθέτησης δημοσίων και δημοτικών δασών.

– καθορισμός αρχιτεκτονικών προτύπων στη βάση της ιδιαίτερης Θασιακής παραδοσιακής αρχιτεκτονικής.

– Καθορισμός / επανακαθορισμός οριογραμμής παραλίας τόσο εντός όσο και εκτός των ορίων των οικισμών.

– εκπόνηση μελέτης προστασίας και διαχείρισης των υδάτινων πόρων.

– σχεδιασμός δικτύου διαδρομών σε όλη την ορεινή περιοχή, την ανάπλαση και συντήρηση παλιών μονοπατιών και διαμόρφωση δικτύου διαδρομών περιήγησης του ορεινού όγκου.

– χωροθέτηση εκπαιδευτικών και αθλητικών εγκαταστάσεων, όπως το προτεινόμενο από την Κοινότητα Μαριών σχέδιο αθλοπαιδιών κ.α.

– δημιουργία κέντρων εκπαίδευσης( ΤΕΛ-ΚΕΚ-ΙΕΚ) για την επιμόρφωση του τοπικού και όχι μόνο του ανθρώπινου δυναμικού στις τοπικές δραστηριότητες του νησιού ,όπως τουρισμός-διαχείριση του δασικού πλούτου, μελισσοκομία, κτηνοτροφία , ξυλοναυπηγική

– μέριμνα για τους υγροβιότοπους της Θάσου (όλως ενδεικτικώς, η «Βόλτα» του Πρίνου, περίπου 2,7 χιλιόμετρα βόρεια – βορειοανατολικά του οικισμού Πρίνος, περιλαμβανόμενη στην απογραφή του WWF Ελλάς για τους υγροτόπους του Αιγαίου) και ενταγμένη στο δίκτυο NATURA, η «βόλτα» του Ποτού και η περιοχή Λουτρού στα Κοίνυρα)

– μέριμνα για τις θαλάσσιες συγκοινωνίες – ανάδειξη και ανάπτυξη λιμένων. Ιδιαιτέρως κίνδυνος υποβάθμισης του λιμένα Πρίνου, ζωτικής τουριστικής κι εμπορικής σημασίας, που εξυπηρετεί το νότιο τμήμα του νησιού και μεγάλο μέρος των κατοίκων του ορεινού όγκου.

– μέριμνα για τον έλεγχο και τον αυστηρό καθορισμό των περιοχών λατομικών δραστηριοτήτων, με σεβασμό στο φυσικό περιβάλλον και την τουριστική ανάπτυξη του νησιού, στις περιοχές ζώνης «Natura 2000», στις περιοχές που κηρύχθηκαν με υπουργικές αποφάσεις ιδιαίτερου φυσικού κάλους, τους αρχαιολογικούς χώρους και τα πολιτιστικά μνημεία καθώς και τους θεσμοθετημένους παραδοσιακούς οικισμούς του νησιού. Τα ανωτέρω στοιχεία πρέπει να ληφθούν υπόψη πριν την οριστικοποίηση της πρότασης του ΓΠΣ και του Περιφερειακού Χωροταξικού Σχεδιασμού

Ενόψει των ανωτέρω και ενόψει των υποβληθεισών παρατηρήσεων των φορέων του νησιού και της κατάρτισης του ΓΠΣ παρακαλούμε να ερευνηθεί από την Περιφέρεια εάν έχει λάβει χώρα η έγκριση του εν λόγω ΓΠΣ και σε αρνητική περίπτωση να ληφθούν ενέργειες κατά την αρμοδιότητα της Περιφέρειας για την επίσπευση της εγκρίσεως αυτού.

  1. Βελτίωση ασφαλτόστρωσης τμήματος ΕΟ Γ’ Κατηγορίας Καλλιράχης – Λιμεναρίων – Ποτού. Υφίσταται υποβάθμιση του τμήματος της Εθνικής Οδού Καλλιράχη – Λιμενάρια – Ποτό από εθνικό οδικό δίκτυο Γ' κατηγορίας σε επαρχιακό. Αντιθέτως απαιτείται η διατήρηση και βελτίωση της εν λόγω Εθνικής Οδού, η οποία συνιστά μεγάλο αναπτυξιακό έργο υποδομής του νησιού, και καλύπτει μεγάλες κυκλοφοριακές ανάγκες κυρίως για τις τουριστικές περιόδους του νησιού. Ενώ κηρύχθηκε η οικεία αναγκαστική απαλλοτρίωση και φέρεται ότι είχε λάβει χώρα ο καθορισμός προσωρινής τιμής μονάδος για την αποζημίωση των απαλλοτριούμενων εκτάσεων, ενώ φέρεται ότι εκκρεμούσε στο Εφετείο Θράκης αίτηση για καθορισμό οριστικής τιμής μονάδος αυτών, αποφασίστηκε από το Περιφερειακό Συμβούλιο της Περιφέρειας Α.Μ.Θ. της 2-7-2012 η «αυτοδίκαια άρση της αναγκαστικής απαλλοτρίωσης που όπως παραπάνω είχε κηρυχθεί για την βελτίωση του περιφερειακού δρόμου από Καλλιράχη μέχρι τα Λιμενάρια» και λήφθηκε η με αριθ. 243/2012 απόφαση (αρ. πρακτικού 11/2012). Λόγω των μεγάλων αναγκών από τον μεγάλο αριθμό διακινουμένων οχημάτων, τους κινδύνους ατυχημάτων, την αύξηση του όγκου αλλά και του αριθμού μεγάλων φορτηγών αυτοκινήτων, λεωφορείων υφίσταται ανάγκη ενίσχυσης και όχι αποδυνάμωσης τέτοιων υποδομών για να ενισχυθεί η αναβάθμιση περιοχών και να διευκολυνθούν οι οδικές μετακινήσεις με ασφάλεια, να μειωθεί ο χρόνος της μετακίνησης, να εξυπηρετηθεί η επισκεψιμότητα. Το εν λόγω έργο φαίνεται ότι μέχρι σήμερα δεν προχωρά.

Εν όψει των ανωτέρω και ως προς τα ζητήματα αυτά, παρακαλούμε να ερευνηθούν από την Περιφέρεια:

– εάν έχουν ληφθεί ενέργειες για την επανάληψη της επιβολής των οικείων αναγκαίων απαλλοτριώσεων για τον ανωτέρω έργο

– σε ποιο στάδιο βρίσκεται σήμερα η διαδικασία του έργου αυτού και, εάν δεν έχει ληφθεί μέριμνα για την υλοποίηση του εν λόγω έργου, ζητούμε δια της παρούσης τη λήψη άμεσων μέτρων και ενεργειών για την υλοποποίησή του, για όλους τους ανωτέρω λόγους.

Για όλα τα ανωτέρω θέματα, υποβάλλαμε αναλυτική τεκμηρίωση στο Προεδρείο του Π.Σ. και είμαστε σε αναμονή των ενεργειών, του ελέγχου και της έγγραφης ενημέρωσής μας”.

Facebook
Twitter

Voucher 1000€ για 80.000 ανέργους

Ωδείο Μ. Συκάκη: Υψηλό επίπεδο σπουδών & Σύγχρονες εκπαιδευτικές μέθοδοι
Επισκευές οικιακών συσκευών παντός τύπου «Πετρακόπουλος Γιώργος»
Το “METRO Cash & Carry” Κομοτηνής αναζητά οδηγούς διανομής

ΔΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ: ΟΧΙ ΣΚΟΥΠΙΔΙΑ ΣΤΗ ΦΥΣΗ ΚΑΙ ΣΤΙΣ ΠΑΡΑΛΙΕΣ

(VIDEO) Η ΔΕΥΑ Κομοτηνής προτατεύει το περιβάλλον και τη δημόσια υγεία
Εφημερεύοντα Φαρμακεία Κομοτηνή

Voucher 1000€ για 80.000 ανέργους

ΠΑΡΤΕ... ΠΡΟΒΑΔΙΣΜΑ
Η SUNLIGHT ΖΗΤΑΕΙ ΝΑ ΠΡΟΣΛΑΒΕΙ

Νέες γεύσεις, “αντικριστών” ψητών, σας περιμένουν στον “Μπουφέ του Σταθμού” στην Κομοτηνή
Κομοτηνή: Ό,τι θέλεις delivered by efood