Τον περασμένο Ιούνιο αποφοίτησαν οι πρώτοι φοιτητές από τη νεοϊδρυθείσα Ειδίκευση Γλωσσολογίας στο Τμήμα Ελληνικής Φιλολογίας του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης, και το Εργαστήριο Γλωσσολογίας «ΣυνΜορΦωΣη» του Τμήματος, θα βραβεύσει τη φοιτήτρια Δανάη Θεοχαρίδου η οποία αρίστευσε στη συγκεκριμένη ειδίκευση, συγκεντρώνοντας την υψηλότερη βαθμολογία μεταξύ των συμφοιτητών/τριών της.

Η βράβευσή της θα γίνει σε διαδικτυακή εκδήλωση τη Δευτέρα 21 Δεκεμβρίου 2020 και ώρα 19:30.

Την εκδήλωση θα τιμήσει με την παρουσία του ο Μητροπολίτης Μαρωνείας και Κομοτηνής κ.κ. Παντελεήμων, ο οποίος και θα χορηγήσει συμβολικό χρηματικό έπαθλο στην αριστεύσασα.

Τα μέλη της Ειδίκευσης Γλωσσολογίας ευχαριστούν θερμά τη Μητρόπολη Μαρωνείας και Κομοτηνής για τη σημαντική αυτή συνδρομή της στην προώθηση της αριστείας.

Ο σύνδεσμος για την παρακολούθηση της εκδήλωσης είναι ο παρακάτω:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZWEzMDFkNzMtYWU5YS00MTU1LWExOGQtNjY1MzVlY2ZmYjRi%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%228035113d-c2cd-41bd-b069-0815370690c7%22%2c%22Oid%22%3a%22406d584f-63f5-42a6-91d4-808108f9dfe1%22%7d

Το Πρόγραμμα της τελετής βράβευσης έχει ως εξής:

  • 19:30-19:40 Συνδέσεις.
  • 19:40 Χαιρετισμός Μητροπολίτη.
  • 19:50 Χαιρετισμός της Αντιπρύτανη Ακαδημαϊκών Υποθέσεων και Φοιτητικής Μέριμνας, Καθηγήτριας Ζωής Γαβριηλίδου.
  • 20.00: Χαιρετισμός της Κοσμήτορα της ΣΚΑΣ, Καθηγήτριας Πηνελόπης Καμπάκη-Βουγιουκλή.
  • 20:10: Βράβευση της φοιτήτριας Δανάης Θεοχαρίδου.
  • 20:15: Αντιφώνηση της φοιτήτριας.
  • 20:25: Λήξη τελετής.

Τελετάρχης: Σπύρος Κιοσσές, ΕΔΙΠ, ΤΕΦ-ΔΠΘ.