Σημαντικές αποφάσεις που αφορούν τις διαδικασίες δρομολόγησης έργων και μελετών, ψήφισε στην τελευταία συνεδρίαση της η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Μαρωνείας–Σαπών.

Μία από αυτές αφορά και στην ανάδειξη προσωρινού αναδόχου της προμήθειας υλικών εκσυγχρονισμού αντλιοστασίων ύδρευσης της Δημοτικής Ενότητας Μαρωνείας.