Αύξηση του κόστους των διοδίων από την 1η Ιανουαρίου 2019 στους σταθμούς της Εγνατίας οδού, προβλέπεται στην Κοινή Υπουργική Απόφαση με τίτλο «Τροποποίηση της 6686/14-11-2014 2014 απόφασης των Υπουργών Οικονομικών -Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων (ΦΕΚ Β΄ 3086/2014) περί χωροθέτησης σταθμών διοδίων και καθορισμού τελών διοδίων στην Εγνατία Οδό και στους καθέτους άξονες αυτής».

Η συγκεκριμένη ΚΥΑ είχε εκδοθεί στις αρχές του περασμένου καλοκαιριού και όριζε το ύψος των διοδίων, με έναρξη ισχύος από την 1η Ιανουαρίου του 2019, σε 0,05 ευρώ ανά χιλιόμετρο. Με βάση τη συγκεκριμένη χιλιομετρική χρέωση, οι τιμές των διοδίων στους σταθμούς της περιοχής μας θα διαμορφωθούν ως εξής:

  • Σταθμός Διοδίων Μέστης: 2,70 ευρώ
  • Σταθμός Διοδίων Ιάσμου: 2,30 ευρώ
  • Σταθμός Διοδίων Μουσθένης: 2,70 ευρώ.

Αξίζει, πάντως, να επισημανθεί ότι στην επίμαχη ΚΥΑ αναφέρεται πως η αύξηση ισχύει από 1/1/2019 «υπό την προϋπόθεση ότι έχει προηγούμενα εγκριθεί η Τιμολογιακή Πολιτική διοδίων τελών για τον αυτοκινητόδρομο της Εγνατίας Οδού και τους κάθετους άξονες αυτής από την Γενική Διεύθυνση Κινητικότητας και Μεταφορών (DG -MOVE) της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σύμφωνα με το άρθρο 7ο της Οδηγίας 1999/62/ ΕΟΚ ΕΟΚ, άλλως από παροχή της ως άνω εγκρίσεως». Προς το παρόν δεν έχει υπάρξει σχετική ενημέρωση από το αρμόδιο Υπουργείο, και δεν είναι απίθανο να μετατεθεί ο χρόνος εφαρμογής της νέας τιμολογιακής πολιτικής.

Εξάλλου, στην ίδια ΚΥΑ προβλέπεται ότι κάθε απαλλαγή ή εξαίρεση καταβολής διοδίων τελών στην Εγνατία Οδό και στους καθέτους άξονες αυτής, πλην των ανέργων, καταργείται και παύει να ισχύει από την 1η Ιανουαρίου. Ωστόσο, όπως έγινε γνωστό, το Υπουργείο Υποδομών ετοιμάζει διευκρινιστική εγκύκλιο που θα διατηρεί και το 2019 την απαλλαγή των μόνιμων κατοίκων από την καταβολή διοδίων.