Ο Εμπορικός Σύλλογος Κομοτηνής με ανακοίνωσή του προτείνει σε όλα τα μέλη του να υπολογίσουν σύμφωνα με τα τετραγωνικά μέτρα των καταστημάτων, τον αριθμό ατόμων που επιτρέπεται να έχουν εντός αυτών, και να αναρτηθεί σε εμφανές σημείο προς εξυπηρέτηση όλων.

Επίσης, καλεί τα μέλη του να τηρούν τα προβλεπόμενα προς αποφυγή προστίμων.

Υπενθυμίζει, δε, οτι στις επιχειρήσεις που παραβιάζουν τα μέτρα επιβάλλεται για κάθε παράβαση με αιτιολογημένη πράξη της αρμόδιας αρχής, διοικητικό πρόστιμο από 1.000 ευρώ έως 100.000 ευρώ και αναστολή λειτουργίας για χρονικό διάστημα από 15 έως 90 ημέρες.