Μετά την επίσημη ανακοίνωση της ανακήρυξης των υποψηφίων των εκλογών του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος της 3ης Νοεμβρίου 2019, για ανάδειξη αιρετών μελών στην Αντιπροσωπεία και στο Πειθαρχικό Συμβούλιο του Περιφερειακού Τμήματος Θράκης του ΤΕΕ, υποψηφιότητα κατέθεσαν οι συνδυασμοί:

Για την Αντιπροσωπεία του ΤΕΕ-Θράκης

  • ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ του ΤΕΕ Θράκης.
  • ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ.
  • ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ.
  • ΣΥΜΜΑΧΙΑ για ένα ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΟ ΤΕΕ.
  • Μεμονωμένος Υποψήφιος ΠΛΕΣΙΑΣ ΑΡΓΥΡΙΟΣ.

Για το Πειθαρχικό Συμβούλιο του ΤΕΕ-Θράκης

  • ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ του ΤΕΕ Θράκης.
  • ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ.

Στις εκλογές του ΤΕΕ συμμετέχουν με δικαίωμα ψήφου 107.500 διπλωματούχοι μηχανικοί σε όλη τη χώρα, καθώς το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος αποτελεί τον μεγαλύτερο επιστημονικό φορέα της χώρας, γεγονός που δίνει στις εκλογές ιδιαίτερη σημασία.

Περισσότερες πληροφορίες παρέχονται στην ιστοσελίδα: www.teethrakis.gr