Από την επόμενη Δευτέρα, 4 Μαΐου, αίρονται οι περιορισμοί κυκλοφορίας, δηλαδή δε θα απαιτούνται βεβαιώσεις και sms.

Ωστόσο, θα διατηρηθούν για ακόμη δύο εβδομάδες οι περιορισμοί που αφορούν στις μετακινήσεις σε άλλους νομούς, εκτός του νομού της μόνιμης κατοικίας.