Καταργείται η αλλαγή της ώρας, από το 2021, μετά από σχετική απόφαση του Ευρωκοινοβουλίου.

Τα κράτη-μέλη θα πρέπει μέχρι τον Απρίλιο του 2020 να αποφασίσουν ποια ώρα θα κρατήσουν.

Στις αρχές Μαρτίου η ευρωπαϊκή επιτροπή Μεταφορών είχε ψηφίσει ότι η αλλαγή ώρας πρέπει να σταματήσει την τελευταία Κυριακή του Μαρτίου 2021 για τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης που θέλουν μόνιμα τη θερινή ώρα, ενώ για τις χώρες που θέλουν μόνιμα τη χειμερινή, η αλλαγή πρέπει να γίνει την τελευταία Κυριακή του Οκτωβρίου 2021.