Δημοσιοποιήθηκε σήμερα από την Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, το κείμενο της απόφασης για τη μη αναγραφή του θρησκεύματος και της ιθαγένειας στους τίτλους σπουδών των μαθητών, καθώς και για τις δηλώσεις απαλλαγής από το μάθημα των θρησκευτικών.

Δείτε εδώ την απόφαση.