Ένα νέο σύγχρονο μηχάνημα έργου, και συγκεκριμένα έναν ελαστικοφόρο φορτωτή τελευταίας τεχνολογίας, παρέλαβε η Δημοτική Αρχή Κομοτηνής δια της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος Καθαριότητας και Ανακύκλωσης του Δήμου.

Πρόκειται για το δεύτερο μηχάνημα έργου – μετά το σάρωθρο – το οποίο παραλαμβάνει η Διεύθυνση, και συγκεκριμένα το Τμήμα Πολιτικής Προστασίας, στο πλαίσιο του χρηματοδοτικού προγράμματος «Φιλόδημος» του Υπουργείου Εσωτερικών.

Η αξία του ανέρχεται σε 209.560 ευρώ. Η αγορά του φορτωτή και του σαρώθρου κόστισε συνολικά 457.560 ευρώ από τα οποία τα 240.000 καλύπτονται από το πρόγραμμα «Φιλόδημος», ενώ τα 217.560 από πόρους του Δήμου.

Ο φορτωτής έρχεται να ενισχύσει σημαντικά το Τμήμα Περιβάλλοντος και Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Κομοτηνής, προκειμένου να παρέχονται καλύτερες υπηρεσίες στους δημότες.

Η αγορά ενός σύγχρονου φορτωτή τελευταίας τεχνολογίας ήταν επιτακτική ανάγκη, προκειμένου να αντικατασταθεί το υπάρχον μηχάνημα το οποίο παρείχε υπηρεσίες στον Δήμο από το 1989 και λόγω της παλαιότητάς του παρουσίαζε πολλές βλάβες που πολλές φορές ήταν ασύμφορες τεχνικοοικονομικά να αποκατασταθούν.

Ο νέος φορτωτής θα χρησιμοποιηθεί σε έργα βελτίωσης δημοτικού οδικού δικτύου, στην αποκατάσταση και τη βελτίωση των οδών μετά από φυσικές καταστροφές, στον καθαρισμό ρεμάτων από φερτά υλικά, στην προστασία του φυσικού περιβάλλοντος και στην εξυγίανση των υποβαθμισμένων από την ανθρώπινη δραστηριότητα περιοχών, στα διοικητικά όρια του Δήμου Κομοτηνής.

85864376 fortotis 1Διαθέτει κινητήρα μεγάλης ιπποδύναμης, 230HP, αντιρρυπαντικής τεχνολογίας Euro Stage V, με καμπίνα ασφαλείας για τον χειριστή, τύπου ROPS/FOPS Level II, ηχομονωμένη και με εξελιγμένο σύστημα φιλτραρίσματος εισερχόμενου αέρα με απόδοση>99% σύμφωνα με τις προδιάγραφες ISO 10263/ISO 14269. Ο φορτωτής εκπληρώνει όλους τους ισχύοντες σχετικούς Ελληνικούς και Ευρωπαϊκούς Κανονισμούς που αφορούν σε θέματα ασφάλειας και πρόληψης ατυχημάτων, προστασία του περιβάλλοντος, τον θόρυβο, και γενικώς σε οτιδήποτε έχει σχέση με τα μηχανήματα του είδους αυτού. Το γεγονός ότι ο κατασκευαστής του κινητήρα είναι ίδιος με τον κατασκευαστή του φορτωτή εξασφαλίζει τον καλύτερο συνδυασμό αυτών και τη βέλτιστη αποδοτικότητα και μακροζωία του φορτωτή.