Μετά την ανακοίνωση του Δικηγορικού Συλλόγου Ροδόπης και την ενημέρωση του κοινού οτι «η δήλωση ακινήτων στο Κτηματολόγιο αποτελεί κατ’ εξοχήν δικηγορική ενέργεια», το Τμήμα Θράκης του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας, ενόψει της έναρξης της διαδικασίας Κτηματογράφησης των υπολοίπων ακινήτων της Ροδόπης, και πιο συγκεκριμένα του υπόλοιπου του Δήμου Κομοτηνής και των Δήμων Αρριανών, Ιάσμου και Μαρωνείας – Σαπών, τονίζει με ανακοίνωσή του τα εξής:

«Το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας έχει ως σκοπό την προαγωγή της επιστήμης στους τομείς που σχετίζονται με την ειδικότητα των μελών του, της τεχνικής και της τεχνολογίας γενικά και την αξιοποίησή τους για την οικονομική, κοινωνική και πολιτιστική ανάπτυξη της χώρας στο πλαίσιο της αειφορίας και της προστασίας του περιβάλλοντος.

Ένας τέτοιος τομέας είναι και η Κτηματογράφηση της χώρας μέσω του Εθνικού Κτηματολογίου. Έννοιες όπως η χωροθέτηση, η αποτύπωση, η τεχνική ανάλυση, τα κτηματολογικά διαγράμματα, τα τοπογραφικά διαγράμματα κοκ, είναι έννοιες που έχουν ταυτιστεί με τις γνώσεις των μηχανικών.

Συνεπώς η ορθή, χωρίς προβλήματα για το μέλλον, συμπλήρωση της δήλωσης ιδιοκτησίας είναι συνέργεια διαφόρων επαγγελματικών ομάδων όπως μηχανικοί, δικηγόροι κτλ, και όχι μόνο μίας εξ’ αυτών.

Τέλος να υπενθυμίσουμε στους ιδιοκτήτες που πρέπει να δηλώσουν τα ακίνητά τους ότι ο χρόνος των τριών μηνών για την υποβολή Δηλώσεων Ιδιοκτησίας στο Κτηματολόγιο είναι αρκετά σύντομος και θα πρέπει οι ενδιαφερόμενοι να σπεύσουν να υποβάλλουν τις δηλώσεις τους».