Εν όψει των μαθητικών αναγκών σε υλικοτεχνική υποδομή στο πλαίσιο της τηλεκπαίδευσης λόγω της αναστολής λειτουργίας των σχολείων με σκοπό τον περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού covid-19, ο Δήμος Κομοτηνής θα προχωρήσει στην προμήθεια ενενήντα τάμπλετ τα οποία θα διαθέσει στις Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ροδόπης προκειμένου με τη σειρά τους να τα παραδώσουν σε μαθητές και μαθήτριες.

Ήδη η προμήθεια των πρώτων 45 τάμπλετ που προορίζονται για τη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση, δρομολογήθηκε, έχοντας εγκριθεί από την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου, ενώ θα ακολουθήσει η αυτή διαδικασία και για την Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση.

Αξίζει να σημειωθεί πως η χορήγηση των τάμπλετ θα συνοδεύεται και από ασύρματη πρόσβαση στο internet χωρίς δέσμευση συμβολαίου και μηνιαίες χρεώσεις.

“Συνεισφέρουμε από την πλευρά μας σε συνεργασία με τις αρμόδιες εκπαιδευτικές αρχές, με στόχο να καλύψουμε έστω ένα μέρος των αναγκών της τοπικής μαθητικής κοινότητας”, αναφέρει ο Δήμαρχος Κομοτηνής Γιάννης Γκαράνης.