Δέκα τάμπλετ σε μαθητές άπορων οικογενειών, για παρακολούθηση των μαθημάτων τους μέσω τηλεκπαίδευσης, προσέφερε η Διαχειριστική Επιτροπή Μουσουλμανικής Περιουσίας (ΔΕΜΠ) Κομοτηνής, ανταποκρινόμενη στα σχετικά αιτήματα.

“Είναι αδιαπραγμάτευτη η υποχρέωση όλων μας να παρέχουμε στα παιδιά μας τη δυνατότητα πρόσβασης στην εκπαίδευση και στο αγαθό της γνώσης”, αναφέρει ο Πρόεδρος της ΔΕΜΠ, Σελήμ Ισά.

Τάμπλετ σε μαθητές άπορων οικογενειών προσέφερε η ΔΕΜΠ Κομοτηνής