ΘΡΑΚΙΚΑ ΕΚΚΟΚΚΙΣΤΗΡΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΒΑΜΒΑΚΟΚΑΛΛΙΕΡΓΗΤΩΝ