Η ΔΙ.Α.Α.ΜΑ.Θ. Α.Α.Ε. που είναι o Περιφερειακός Φορέας Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (ΦΟΔΣΑ) στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, με τη συνεργασία των 22 Δήμων της Περιφέρειας και της Ελληνικής Εταιρείας Αξιοποίησης Ανακύκλωσης (Ε.Ε.Α.Α. Α.Ε.), αναπτύσσει την ανακύκλωση με τον μπλε κάδο σε όλη την Περιφέρεια ΑΜ-Θ.

ΣΤΟΝ ΜΠΛΕ ΚΑΔΟ απορρίπτονται από τους πολίτες και οδηγούνται προς ανακύκλωση τα απόβλητα συσκευασίας από χαρτί/χαρτόνι, μέταλλο, γυαλί και πλαστικό.

Ανάμεσα στα πλαστικά απόβλητα, ιδιαίτερη σημασία έχουν οι συσκευασίες από το πλαστικό υλικό τύπου PET, όπως φιάλες νερού και μπουκάλια αναψυκτικών.

Το καλοκαίρι αυξάνεται η παραγωγή των πλαστικών αποβλήτων PET, λόγω της αυξημένης κατανάλωσης εμφιαλωμένου νερού, αναψυκτικών και κρύων ροφημάτων. Η λάθος απόρριψη των πλαστικών στο περιβάλλον ή στα κοινά απορρίμματα, έχει ως αποτέλεσμα είτε τη ρύπανση του περιβάλλοντος με αρνητικές επιπτώσεις για το οικοσύστημα και την ανθρώπινη υγεία, είτε την επιβάρυνση των ΧΥΤΑ.

Η συμβολή του καθενός μας είναι καθοριστική, ιδιαίτερα για τη σωστή διαχείριση των πλαστικών αποβλήτων PET.

Το πρώτο επίπεδο δράσης είναι η πρόληψη της παραγωγής αποβλήτων, είτε με τη χρήση παγουριού πολλαπλών χρήσεων, είτε με την κατανάλωση πόσιμου νερού από το δίκτυο ύδρευσης.

Το δεύτερο επίπεδο δράσης είναι η ανακύκλωση των πλαστικών PET στον μπλε κάδο.

Για αυτόν τον λόγο, καθημερινά: Μειώνουμε τη Χρήση των Πλαστικών Φιαλών και Ανακυκλώνουμε τα Πλαστικά PΕΤ στον Μπλε Κάδο.

2db8676a plastika mpoukalia anakiklosi 2