Το Αστικό ΚΤΕΛ Κομοτηνής ανακοίνωσε τα νέα δρομολόγιά για την Πανεπιστημιούπολη: