Δέσμη μέτρων τεσσάρων σημείων για τη στήριξη του αγροτοδιατροφικού τομέα στη δύσκολη περίοδο που βιώνει όλη η Ευρώπη λόγω της εξάπλωσης του κορωνοϊού, προτείνει το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα.

Συγκεκριμένα:

  • Διατήρηση της ενιαίας αγοράς.
  • Κατάρτιση σχεδίου έκτακτης ανάγκης για να εξασφαλιστεί η συνέχιση της εφαρμογής της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής και συνακόλουθα η στήριξη των αγροτών.
  • Εκπόνηση δραστικής και αποτελεσματικής στρατηγικής της Ε.Ε. για την παρακολούθηση της αγοράς, την πρόληψη και τη διαχείριση κρίσεων.
  • Να δοθεί προτεραιότητα στην ολοκλήρωση των διαπραγματεύσεων για το Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο και στη διατήρηση του προϋπολογισμού της ΚΑΠ στα ίδια επίπεδα με την προγραμματική περίοδο 2014-2020.

Ο Ευρωβουλευτής της ΝΔ Μανώλης Κεφαλογιάννης, ως μέλος της Επιτροπής Γεωργίας & Αγροτικής Ανάπτυξης, κάνοντας λόγο για “αναγκαιότητα λήψης πρόσθετων μέτρων για τη στήριξη του πρωτογενούς τομέα”, τόνισε: “Η πανδημία COVID-19 καταδεικνύει τη θεμελιώδη σημασία του αγροτοδιατροφικού τομέα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, που είναι εξαιρετικά σημαντικό να λειτουργεί ομαλά και αδιατάρακτα. Πρέπει να χρησιμοποιήσουμε όλους τους σχετικούς μηχανισμούς της ΚΑΠ και όλα τα διαθέσιμα κονδύλια. Και αν χρειαστεί και κριθεί απαραίτητο, πρέπει να εγκρίνουμε άμεσα και να διαθέσουμε πρόσθετη χρηματοδότηση”.

Μεταξύ των μέτρων που πρότεινε ο Έλληνας Ευρωβουλευτής και ενσωματώθηκαν στις θέσεις του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος, είναι:

  • Πληρωμή το επόμενο διάστημα με τη μορφή αυξημένων προκαταβολών, των άμεσων ενισχύσεων και των ενισχύσεων του Πυλώνα ΙΙ.
  • Ευελιξία στους διοικητικούς και επιτόπιους ελέγχους.
  • Αξιοποίηση των προβλεπόμενων μηχανισμών της ΚΑΠ για την αντιμετώπιση των κρίσεων της αγοράς, με παροχή πιστώσεων στους αγρότες κατά τα πρότυπα της κρίσης στον γαλακτοκομικό τομέα και στο ρωσικό εμπάργκο.
  • Θέσπιση νέων μέτρων για τις κρίσεις στις αγορές.
  • Συνεχής παρακολούθηση των επιπτώσεων που υφίστανται τα προϊόντα λόγω των μέτρων αποτροπής εξάπλωσης του κορωνοϊού.