Μεγάλη Τρίτη 14 Απριλίου

Από 08:00 έως 20:00

  • Μ. ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΥ, Υψηλάντου 28, τηλ. 25310-22039.
  • ΜΟΥΕΜΙΝ ΣΕΛΜΑ, Εγνατίας 55, τηλ. 25310-23561.

Από 20:00 έως 08:00 αύριο το πρωί

  • Μ. ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΥ, Υψηλάντου 28, τηλ. 25310-22039.