Κυριακή 12 Απριλίου

Από 08:00 έως 20:00

  • Ν. ΓΕΡΑΡΔΗ, Βασιλέως Γεωργίου 6, τηλ. 25310-20004.
  • ΜΟΥΕΜΙΝ ΣΕΛΜΑ, Εγνατίας 55, τηλ. 25310-23561.

Από 20:00 έως 08:00 αύριο το πρωί

  • Κ. ΚΑΡΡΑΣ, Δημοκρίτου 33, τηλ. 25310-35556.