Πέμπτη 9 Απριλίου

Από 08:00 έως 20:00

  • Δ. ΕΥΤΥΧΙΑΚΟΣ, Δ. Μπλέτσα 5, τηλ. 25310-26679.
  • ΜΟΥΣΤΑΦΑ ΑΪΣΕΝ, Κωνσταντίνου Παλαιολόγου 6, τηλ. 25310-37222.

Από 20:00 έως 08:00 αύριο το πρωί

  • Δ. ΕΥΤΥΧΙΑΚΟΣ, Δ. Μπλέτσα 5, τηλ. 25310-26679.