Τετάρτη 8 Απριλίου

Από 08:00 έως 20:00

  • ΒΕΛΗ ΦΕΪΜ, Ιωαννίνων 78, τηλ. 25310-20784.
  • Σ. ΖΟΥΜΑ, Ορφέως 28τηλ. 25310-24640.

Από 20:00 έως 08:00 αύριο το πρωί

  • ΜΟΥΕΜΙΝ ΣΕΛΜΑ, Εγνατίας 55, τηλ. 25310-23561.