Δευτέρα 6 Απριλίου

Από 08:00 έως 20:00

  • Μ. ΜΑΥΡΙΔΟΥ, Συντάγματος Κρητών 19, τηλ. 25310-26200.
  • Δ. ΜΗΤΣΙΟΥ, Σισμάνογλου 13, τηλ. 25310-84484.

Από 20:00 έως 08:00 αύριο το πρωί

  • Β. ΚΟΝΤΟΥ, Σισμάνογλου 52, τηλ. 25310-27189.