Παρασκευή 3 Απριλίου

Από 08:00 έως 20:00

  • Α. ΚΡΑΪΟΓΛΟΥ, Θησέως 2, 25310-36966.
  • Χ. ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ, Μπακάλμπαση 13, τηλ. 25310-27020.

Από 20:00 έως 08:00 αύριο το πρωί

  • Γ. ΦΑΡΑΣΟΠΟΥΛΟΣ, Πλ. Αρχιεπισκόπου Χρυσάνθου 37, 25310-73372.