Πέμπτη 2 Απριλίου

Από 08:00 έως 20:00

  • Κ. ΣΙΩΤΗ, Δημ. Μπλέτσα 47, 25310-24656.
  • Κ. ΚΑΛΟΥΔΗ, Ορφέως 28, τηλ. 25310-24640.

Από 20:00 έως 08:00 αύριο το πρωί

  • Κ. ΣΙΩΤΗ, Δημ. Μπλέτσα 47, 25310-24656.