Τετάρτη 1 Απριλίου

Από 08:00 έως 20:00

  • Μ. ΕΣΑΓΙΑΝ, Αίνου 7, 25310-32648.
  • Θ. ΙΓΓΛΕΖΟΠΟΥΛΟΥ, Λ. Ηρώων 5, τηλ. 25310-28932.

Από 20:00 έως 08:00 αύριο το πρωί

  • Α. ΤΣΙΤΣΙΟΣ, Βασιλέως Γεωργίου 7, τηλ. 25310-22785.