Κυριακή 29 Μαρτίου

Από 08:00 έως 20:00

  • Ι. ΖΩΤΟΥ, Ν. Ζωίδη 75, τηλ. 25310-36888.
  • Μ. ΣΟΥΛΕΪΜΑΝ, Χ. Τρικούπη 61, τηλ. 25310-82841.

Από 20:00 έως 08:00 αύριο το πρωί

  • Γ. ΕΠΙΤΡΟΠΟΥ, Παρασίου 1, τηλ. 25310-24050.